12 června, 2018

Siemens a Bentley Systems spolupracují na iniciativě Process Industries Academy

Podpora vývoje a sdílení nejlepších postupů pro realizaci projektů a provoz aktiv

FRANKFURT (ACHEMA, Světové fórum pro procesní průmyslové obory) − 12. června 2018 − Divize Process Industries and Drives a Digital Factories společnosti Siemens se spojily s Bentley Institutem společnosti Bentley Systems, aby založily iniciativu Process Industries Academy, který bude podporovat společnou vizi společností v souvislosti s cloudovými službami a digitálními pracovními postupy v oboru strojírenství a provozu. Iniciativa Process Industries Academy pomůže organizacím lépe pochopit a vyvíjet efektivní digitální strategie ve všech aspektech životnosti aktiv na základě nejlepších praktických zkušeností a znalostí předních odborníků z oboru.

Kvůli nedávným výkyvům na trhu s ropou, plynem a globálním energetickém trhu a následnému dopadu na související sektory zpracovatelské výroby jsou nyní zavedené pracovní postupy v procesních průmyslových oborech v rámci celého životního cyklu aktiv zpochybňovány. Méně kapitálových investic do projektů na zelené louce a zvýšená pozornost věnována  optimalizaci produktivity, výkonu a využití existujících aktiv, vyžaduje od procesních průmyslných oborů, aby hledaly nové způsoby zvýšení konkurenceschopnosti a provozního výnosu.

Optimální přístup k realizaci projektů a výkonnosti aktiv řeší interakci a rovnováhu mezi možnostmi organizace, jejími zaměstnanci, podpůrnými obchodními procesy a metodami, to vše ve spojení s nejnovějšími technologiemi, za účelem stabilního zlepšování obchodních výsledků.

Na základě zkušeností a znalostí předních odborníků z oboru bude program Process Industries Academy poskytovat lekce zaměřené na příklady klíčových aspektů digitálního přístupu k realizaci investičních projektů a provozu aktiv ze skutečného světa. Účastníci se dozví, jak může vývoj jasné digitální strategie pro zlepšení spolupráce, komunikace a koordinace mezi projektovými týmy vytvářet ideální prostředí pro optimalizaci tvorby informací a digitálních pracovních postupů.

Eckard Eberle, CEO, Automatizace procesů, Divize Process Industries and Drives, Siemens AG, řekl: „Iniciativa Process Industries Academy podporuje vývoj doporučených postupů v oboru a současně respektování kultury a tradic v dnešních procesních průmyslových oborech. Naší společnou vizí pro program je nabízet praktické a efektivní prostředky pro majitele aktiv, osoby s rozhodovacími pravomocemi a programové a projektové manažery, aby mohli pochopit interakce a rovnováhu mezi týmy, procesy a technologiemi a díky tomu dosáhnout lepší realizace projektu a výkonnosti aktiv.‟

Alan Lamont, viceprezident Digital Advancement Academies společnosti Bentley Systems, řekl: „Iniciativa Process Industries Academy nabídne  odborníkům z průmyslu prostředí, ve kterém se mohou vzdělávat a sdílet praktické informace o vylepšování obchodních procesů prostřednictvím technologií, aby mohli své týmy vyškolit a vybavit tak, aby byly produktivnější a dosahovaly těch nejlepších výsledků. Doufáme, že lekce programu pomohou účastníkům lépe pochopit jejich roli a výhody v průběhu životního cyklu aktiv prostřednictvím praktických příkladů „přechodu na digitalizaci‟ ze skutečného života, za účelem lepší realizace investičních projektů a provozu aktiv.‟

Iniciativa Process Industries Academies bude probíhat na následujících místech, v rámci podpory globálního procesního průmyslu:

         Karlsruhe, Německo, v centru Process Automation World společnosti Siemens
         Houston, Texas, USA v centru Digital Advancement Academy společnosti Bentley
         Šanghaj, Čína, v centru Process Industry Center of Excellence společnosti Siemens

První lekce je naplánována na 14. listopad 2018 v Karlsruhe v centru Process Automation World společnosti Siemens.  Půldenní předpremiéra iniciativy Process Industries Academy proběhne v rámci konference Year in Infrastructure 2018 společnosti Bentley, a to v pondělí 15. října v Londýně.

Titulek a odkaz na obrázek: Program Process Industries Academy pomůže organizacím vytvořit efektivní digitální strategii na základě praktických zkušeností a znalostí předních odborníků z oboru.

Připsání: S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je světový technologický koncern, který je už 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětové působení. Společnost působí po celém světě, přičemž se zaměřuje na oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace. Jako jeden z největších světových výrobců energeticky účinných a úsporných technologií je Siemens předním poskytovatelem řešení pro efektivní přenos a výrobu elektrické energie a průkopníkem v oblasti infrastrukturních řešení jakož i automatizace, pohonů a softwarových řešení pro průmysl. Díky veřejnému zápisu její pobočky Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a magnetická rezonance, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky i klinické IT. Ve finančním roce 2017, který skončil 30. září 2017, dosáhla společnost Siemens obratu 83,0 mld. EUR s čistým ziskem 6,2 mld. EUR. Na konci září 2017 zaměstnávala na celém světě zhruba 377 000 zaměstnanců. www.siemens.com

Institut Bentley podporuje infrastrukturní profese prostřednictvím podpory přechodu na digitalizaci. Jeho iniciativy podporují stávající a lákají budoucí infrastrukturní profesionály prostřednictvím průběžného vzdělávání v oblasti technologických řešení a také doporučených postupů realizace projektů a výkonnosti aktiv. Program Digital Advancement Academies institutu Bentley poskytuje prostředí a kulturu inovací prostřednictvím šíření informovanosti, fór a speciálních seminářů a pracovních skupin a pomáhá všem členům projektového týmu plně pochopit digitální procesy, standardy a výstupy nutné pro úspěšnou realizaci projektu. www.bentley.com/learn

Bentley Systems, Incorporated je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci infrastruktury. Společnost Bentley byla založena v roce 1984, má více než 3 500 zaměstnanců ve více než 50 zemích a je na nejlepší cestě k překonání ročních příjmů 700 mil. USD. Od roku 2012 společnost Bentley investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. www.bentley.com

##

Bentley a logo Bentley jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR