01 listopadu, 2016

OpenRoads Designer CONNECT Edition společnosti Bentley provází projekty výstavby silnic Roadway od koncepce po výstavbu

Komplexní prostředí pro modelování OpenRoads využívá pokroků v BIM a zdokonaluje realizaci projektů

 

LONDÝN – Konference Year in Infrastructure 2016 – 1. listopadu 2016 –společnost Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, dnes oznámila, že produkt OpenRoads Designer CONNECT Edition bude k dispozici již 1. prosince 2016. OpenRoads CONNECT Edition je nástupcem předních značek společnosti Bentley v oblasti pozemního stavebnictví, InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

OpenRoads Designer je ucelená, víceoborová aplikace pro 3D modelování, která urychluje realizaci projektů výstavby silnic od konceptuálního návrhu po samotnou výstavbu. OpenRoads Designer spojuje tradiční inženýrské pracovní postupy pro vytváření plánů, profilů a průřezů s parametrickým 3D modelováním, aby všechny konstrukční návrhy bylu modelovo orientované.

OpenRoads Designer podporuje všechny aspekty detailního návrhu silnice, včetně zaměřování, geotechnických otázek, kanalizace, podzemních inženýrských sítí, terénu, silnice, silničních zařízení a dalších aspektů. Začlenění reálných sítí, snímků, mračen bodů a dalších geokoordinovaných datových zdrojů může poskytnout kontinuální kontext reálných podmínek v průběhu celého životního cyklu projektování a výstavby.
OpenRoads Designer doplňuje konvergenci InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivill, ale zároveň přidává mnoho výkonných inovací, včetně těchto:

   • Progresivní konceptuální návrh.  Uživatelé mohou přímo zpracovávat konceptuální návrhy vytvořené v OpenRoads ConceptStation a zachovat veškerou práci a data. (Aplikace OpenRoads ConceptStation umožňuje rychlý konceptuální a předběžný návrh s využitím aktuálních kontextových informací získaných prostřednictvím reálných sítí, mračen bodů, GIS a dalších zdrojů a vytvářející přesvědčivé prezentace s inženýrskou precizností.)
   • Kontextový návrh. Návrh se všemi detaily v OpenRoads Designer je řízen funkčními komponentami, které ze své podstaty reagují kontextově a vytvářejí odpovídající návrh, anotace a sady plánů. Konstrukční modely jsou vyjádřeny v několika živých pohledech, včetně plánu, profilu, řezu a 3D; změny v jednom pohledu jsou živé a dynamicky aktualizují všechny pohledy. 
   • Víceoborová podpora.  OpenRoads Designer integruje podporu pro jednotlivé obory s konkrétními uživatelskými profily určenými pro každý obor. Uživatelé mohou přepínat pohledy na obory, například z profilu projektování silnic na profil podpovrchových inženýrských sítí 
   • Nástroje modelování reality.  OpenRoads Designer obsahuje plně funkční sadu nástrojů pro začlenění a úpravu všech datových typů modelování reality, včetně schopnosti extrahovat pozemní prvky z reálných sítí a LiDAR a také do referenčních mračen bodů a snímků.
   • Geotechnické nástroje.  Uživatelé se mohou připojit přímo ke geotechnickým databázím gINT, začlenit podpovrchové terénní údaje do svých modelů pro zdokonalení urovnání terénu, třídění a pilotování. Podpovrchové terény lze generovat nebo modelovat na základě materiálů vrtu a promítat do silničních a odvodňovacích profilů, sekcí a plánů.
   • Podpovrchové inženýrské sítě.  Uživatelé si mohou vybrat z rozsáhlého katalogu funkčních komponent pro inženýrské sítě a odvodnění a modelovat podzemní odvodnění a inženýrské sítě. Modely odvodňování lze navíc optimalizovat pro průtok vody pomocí integrovaných nástrojů pro analýzu vody, přičemž výsledky budou k dispozici v datových tabulkách nebo vizuálně v zobrazení profilu.
   • Rozsáhlé výstupy. Rozšířená sada výstupů zahrnuje tradiční sady plánů a animací pro digitální stavební modely — pro automatizované ovládání strojů a terénní polohovací systémy, včetně výkopových prací, urovnávání terénu, pilotování a dláždění.
   • Tvorba živých plánů.  Tvorba plánu již nemusí být samostatný proces vymezený v daném čase, protože nastavení a anotace se dynamicky obnovují a jsou v modelu aktuální. Pohledy jsou uloženy se zvláštními pravidly zobrazení a s vloženým indexem listu, což usnadňuje navigaci mezi modelem a výkresy. Aktuální výkresy lze kdykoliv generovat automaticky a vytvářet přirozené a průběžné návrhové prostředí pro modelování i podrobnou specifikaci.
   • Oživená vizualizace.  OpenRoads Designer umožňuje přímou integraci s LumenRT společnosti Bentley pro tvorbu vizualizace ve filmové kvalitě, přidání vegetace, zohlednění přírody a klimatu a pro dopravní simulaci pomocí aplikace VISSIM.

 
Návrhy vytvořené v OpenRoads Designer profitují z BIM revizí pomocí OpenRoads Navigator, v kanceláři, v terénu i na staveništi. OpenRoads Navigator umožňuje nejen vizualizaci a revizi 3D návrhů, ale také zobrazení stavu — umožňující rozptýleným týmům provádět schvalování a řešit problémy.

Bhupinder Singh, ředitel pro produkty společnosti Bentley Systems, řekl: „OpenRoads CONNECT Edition je vyvrcholením tří desetiletí prvenství a zkušeností společnosti Bentley získaných z tisíců projektů výstavby silnic po celém světě. Důsledně jsme si uchovávali koncepce a zachovali kontinuitu od GEOPAK, InRoads, a MX — ale pokroky v BIM obsažené v OpenRoads Designer CONNECT Edition jsou natolik působivé, že jsme společně s našimi uživateli rádi, že nyní můžeme plně využít této nové generace software pro navrhování silnic.”

O aplikaci OpenRoads CONNECT Edition

OpenRoads CONNECT Edition integrací OpenRoads ConceptStation, OpenRoads Designer a OpenRoads Navigator zajišťuje komplexní modelovací prostředí pro realizaci silničních projektů, zjednodušení a automatizaci pracovních postupů napříč všemi obory pro zpracování návrhů, a to od koncepce po detailní návrh a průběh výstavby. Propracované prostředí pro 3D modelování OpenRoads využívá také reálných 3D sítí pro kontinuální zkoumaní kontextu v podmínkách staveniště v průběhu návrhu a výstavby.

Týmy pro dodávání projektů, vlastníci-provozovatelé a stavební firmy využívají výhod platformy OpenRoads connected data environment  — umožněné přes ProjectWise — pro přístup, ukládání, sdílení a spravování všech projektových dat a modelů, od koncepce až po samotnou výstavbu, zajišťující informační mobilitu napříč oborům a v terénu. OpenRoads využívá platformu connected data environment Component Center, které umožňuje rychlé a konzistentní modelování pro každý projekt, vlastníka nebo dodavatele.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení architektům, inženýrům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující dodávaní integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro dosažení inteligentní infrastruktury – to vše doplněné profesionální nabídkou služeb a kompletní správou řízených služeb na celém světě.

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3 000 pracovníků ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2009 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure pro informace o přední akci společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500, což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo „B“ společnosti Bentley, Be, ProjectWise, MicroStation, Bentley LumenRT, gINT, OpenRoads, InRoads, MX, GEOPA jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR