O společnosti Bentley Systems, Incorporated

Podstatou společnosti Bentley Systems je vývoj softwaru, který podporuje profesionální potřeby těch, kteří jsou zodpovědní za vytváření a správu světové infrastruktury, včetně silnic, mostů, letišť, mrakodrapů, průmyslových závodů, elektráren a inženýrských sítí. Společnost Bentley poskytuje řešení pro celý životní cyklus infrastrukturního aktiva, přizpůsobená potřebám různých profesí — inženýrů, architektů, geodetů, plánovačů, dodavatelů, výrobců, IT manažerů, operátorů a techniků údržby — kteří budou na tomto aktivu a s tímto aktivem pracovat po celou dobu jeho životnosti. Každé řešení se skládá z integrovaných aplikací a služeb postavených na otevřené platformě a je navrženo tak, aby zajišťovalo tok informací mezi pracovními procesy a členy projektového týmu a umožňovalo tak interoperabilitu a spolupráci.

Závazek společnosti Bentley vůči naší komunitě uživatelů přesahuje hranice poskytování nejkompletnějšího a nejintegrovanějšího softwaru – spojuje naše produkty s výjimečnými službami a podporou. Nepřetržitý přístup k týmům technické podpory, globální organizace profesionálních služeb a možnosti neustálého vzdělávání prostřednictvím produktových školení, online seminářů a akademických programů definují náš závazek vůči současným i budoucím generacím profesionálů v oblasti infrastruktury.
Díky široké nabídce produktů, silné globální působnosti a výraznému důrazu na svůj závazek vůči okolí je společnost Bentley mnohem víc než jen softwarovou společností – angažujeme se a fungujeme jako členové globální komunity. Naše úspěchy spočívají v dovednostech, odhodlání a zapojení výjimečných kolegů ze společnosti Bentley po celém světě.
Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 500 zaměstnanců a generuje roční tržby kolem 1 miliardy USD ve 186 zemích.

Poslání a základní hodnoty

Vedoucí tým

Oblast životního prostředí, oblast sociální a oblast řízení (ESG)

Podpora společensky uvědomělých postupů

Diverzita, rovnost a začlenění (DEI)

Budování inkluzivní kultury

ZAPOJENÍ V KOMUNITĚ

Sloužíme našim komunitám

TALENT MANAGEMENT

Budování inkluzivní a angažované kultury

O společnosti Bentley Systems, Incorporated

Podstatou společnosti Bentley Systems je vývoj softwaru, který podporuje profesionální potřeby těch, kteří jsou zodpovědní za vytváření a správu světové infrastruktury, včetně silnic, mostů, letišť, mrakodrapů, průmyslových závodů, elektráren a inženýrských sítí. Společnost Bentley poskytuje řešení pro celý životní cyklus infrastrukturního aktiva, přizpůsobená potřebám různých profesí — inženýrů, architektů, geodetů, plánovačů, dodavatelů, výrobců, IT manažerů, operátorů a techniků údržby — kteří budou na tomto aktivu a s tímto aktivem pracovat po celou dobu jeho životnosti. Každé řešení se skládá z integrovaných aplikací a služeb postavených na otevřené platformě a je navrženo tak, aby zajišťovalo tok informací mezi pracovními procesy a členy projektového týmu a umožňovalo tak interoperabilitu a spolupráci.