• Forum Cyfrowe Miasta

    Konferencja Year in Infrastructure 10–12 października 2017 | Centrum Wystawowe i Konferencyjne Sands | Marina Bay Sands, Singapur

FORUM CYFROWE MIASTA

W miarę jak rośnie populacja miast, a rządy państw próbują radzić sobie ze starzejącą się infrastrukturą, rośnie rola koncepcji cyfrowych miast jako rozwiązania umożliwiającego zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami środowiskowymi oraz łagodzenie związanych z tym problemów. Łącząc i krzyżując technologię, dane, ludzi i procesy, urbaniści przyjmują strategię cyfrową — a pojęcie to staje się częścią leksykonu infrastruktury. Koncepcja cyfrowych miast czerpie z nowych i ekscytujących technologii i wykorzystuje upowszechnienie się rozwiązań z zakresu modelowania rzeczywistości — procesu rejestrowania istniejących warunków terenowych za pomocą fotografii cyfrowej lub danych chmury punktów.

Forum Cyfrowe Miasta ma na celu objaśnienie, w jaki sposób modelowanie rzeczywistości pomaga użytkownikom w zrozumieniu istniejących warunków, klarownym przekazywaniu informacji o tych warunkach i lepszym zarządzaniu ryzykiem w ramach procesów prac projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych w ich kontekście środowiskowym. Forum skupia się również na rozwoju rozwiązań BIM w odniesieniu do inżynierii środowiskowej i zastosowań komunalnych, ponieważ systemy urbanistyczne przyczyniają się do opracowywania nowych i innowacyjnych rozwiązań dla cyfrowych miast. Najlepsze praktyki przedstawione w prezentacjach użytkowników i ekspertów z branży będą obejmować tematy modelowania 3D, rozwiązań geoprzestrzennych, zagospodarowania terenu, procesów BIM, wydajności majątku trwałego, mapowania — i wiele więcej!

Gospodarz Forum: Francois Valois, Senior Director, Software Development, Reality Modeling