Materiały administracyjne

Jeśli odpowiadasz za zarządzanie oprogramowaniem swojego przedsiębiorstwa, firma Bentley zapewnia narzędzia do zarządzania dostępem do licencji, ustalania uprawnień użytkowników, analizowania wykorzystania licencji, zarządzania powiadomieniami i wielu innych zadań. Kliknij poniższy odnośnik, aby zalogować się i uzyskać dostęp do materiałów pozwalających na zarządzanie wykorzystaniem licencji przez Twoje przedsiębiorstwo.


Przejdź do portalu przedsiębiorstwa