• Cloud Services Subscription

    Roczna subskrypcja All Inclusive

Cloud Services Subscription

Dzięki Cloud Services Subscription możesz zaprenumerować wszystkie niezbędne do realizacji projektu aplikacje, usługi hostowane oraz lokalne, usługi w chmurze i usługi zarządzane (Managed Services). 

Twój portfel aplikacji może składać się z licencji wieczystych objętych funkcją SELECT lub corocznie odnawianych licencji działających na zasadzie Enterprise License Subscription. Cloud Services Subscription to jedyny inny program potrzebny dla wszystkich innych ofert z Bentley, w tym: 

  • aplikacje objęte licencjami czasowymi 
  • passports i visas, które są niezbędne do uzyskania dostępu do funkcji ProjectWise i AssetWise  
  • usługi w chmurze CONNECT Edition 
  • umowy Success Plan na Managed Services (usługi zarządzane)
Czytaj więcej +
Callout_schedulelearning
Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z przedstawicielem Bentley, aby jeszcze dzisiaj zaprenumerować usługi w chmurze (Cloud Services).  

Skontaktuj się z nami
Callout_CONNECTEVENT_notext
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.