• Programy subskrypcji firmy Bentley

    Umożliwienie realizacji projektów oraz analizy wydajności majątku trwałego

Subskrypcje oferowane przez Bentley

Bez względu na rolę organizacji w realizacji projektu lub eksploatacji infrastruktury, skorzystasz z innowacyjnych abonamentowych programów, które pomogą uzyskać jak najwięcej z oprogramowania i usług Bentley.

Nasze subskrypcje pomagają opłacić całe oprogramowanie, w tym licencje na aplikacje, usługi hostowane lub lokalne i usługi w chmurze. Aby efektywnie wdrażać oprogramowanie i zwiększyć produktywność użytkowników, do planu subskrypcji można także dołączyć usługi edukacyjne i zarządzane. Wszystkie nasze programy są zaprojektowane tak, aby zapewnić wyposażenie zespołu odpowiednio do wykonywanej pracy i dać mu możliwość terminowego wsparcia przez zespół światowej klasy specjalistów infrastrukturalnych.

SELECT

Doskonała usługa dla Twoich aplikacji

Dzięki usłudze SELECT dysponujesz wsparciem technicznym przez całą dobę, 365 dni w roku, ciągłymi aktualizacjami i rozszerzeniami oraz materiałami szkoleniowymi dla wszystkich Twoich aplikacji firmy Bentley. Jeżeli wolisz nie kupować licencji wieczystych lub wolisz mieć elastyczność w zarządzaniu maksymalnymi obciążeniami pracą, możesz wykorzystać swoje licencje czasowe do nabycia abonamentów na aplikacje, jakich potrzebujesz. Licencje czasowe SELECT pozwalają na dostosowanie grupy swoich aplikacji w dowolnym czasie i na płacenie jedynie za wykorzystywane aplikacje na końcu każdego kwartału.

Więcej informacji
Enterprise License Subscriptions

Roczny abonament na aplikacje

Nasz abonament Enterprise License Subscription (ELS) oferuje dostęp do całego portfela aplikacji Bentley, wsparcia technicznego przez całą dobę, 365 dni w roku, ciągłych aktualizacji i rozszerzeń oraz do zasobów do szkolenia dla wszystkich aplikacji firmy Bentley w ramach jednej corocznej opłaty. Opłata jest ustalana w oparciu o poziom użytkowania, który jest mierzony w trakcie całego roku i wykorzystywany jako podstawa do ustalenia opłaty za kolejny rok. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do wszystkich aplikacji firmy Bentley możesz nieustannie zmieniać swoją grupę aplikacji, aby odzwierciedlała ona zmieniające się potrzeby związane z Twoimi projektami i zmiany Twojego przedsiębiorstwa. Funkcje szkoleniowe związane z Twoim abonamentem pomagają w szybkim wprowadzaniu, szybkim rozpoczynaniu projektów i zwiększają produktywność użytkownika.

Więcej informacji
Cloud Services Subscription

Kompleksowa roczna subskrypcja

Cloud Services Subscription to kompleksowa roczna subskrypcja na aplikacje, usługi hostowane lub lokalne, usługi Cloud Service i usługi zarządzane. Cloud Services Subscription stanowi roczne zobowiązanie, które mieści się w przewidywanym budżecie użytkowania. Tylko oprogramowanie i usługi rzeczywiście wykorzystane są doliczane do salda subskrypcji. Dzięki Cloud Services Subscription niewykorzystane saldo można wykorzystać w następnym roku, więc użytkownik nigdy nie straci niewykorzystanego salda.

Więcej informacji