• Aktualizacje dotyczące terminów związanych ze statusem polityki wsparcia