Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

WSTĘP

Niniejszy dokument informacyjny zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, które firma Bentley otrzymuje w szczególności z kont zarejestrowanych w UE. Dotyczą one praktyk ochrony danych w firmie oraz programu zgodności, zwłaszcza w zakresie Usługi uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service). Celem firmy Bentley jest dostarczenie użytkownikom jasnych i przejrzystych informacji, które umożliwią im ocenę naszej oferty.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualne spojrzenie firmy Bentley na kwestie omówione w dniu publikacji. Bentley publikuje ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych. Bentley nie udziela żadnych bezpośrednich, dorozumianych ani ustawowych gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w tym dokumencie i nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji przedstawionych po dacie publikacji.

DATA WYDANIA: listopad 2019 r.

 

SYSTEM LICENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI FIRMY BENTLEY

Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych. Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych są wpisane w działalność i organizację firmy Bentley. Wdrożyliśmy zabezpieczenia chroniące podstawowe prawa wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Bentley. Ponadto przyjęliśmy globalną politykę ochrony danych i prywatności, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Polityka ta wyznacza światowe standardy postępowania z danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Wykorzystanie technologii chmury. System licencjonowania i zarządzania użytkownikami firmy Bentley wykorzystuje technologię chmury. Nasza oferta rozwiązań w chmurze została opracowana z uwzględnieniem najlepszych praktyk operacyjnych i niezawodnych mechanizmów kontroli, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami. Bentley współpracuje z firmą Microsoft Azure, czołowym dostawcą usług w chmurze, dzięki czemu możesz korzystać z centrów danych i architektury sieciowej, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy branżowe oraz wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach. W naszym Centrum Zaufania możesz zapoznać się z normami zgodności obowiązującymi w firmie Bentley oraz informacjami, które poświadczają bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych przez nas usług w chmurze, w tym m.in. akredytacjami SOC i ISO oraz raportami z audytów przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne, lub zażądać udostępnienia ww. informacji.

Rejestracja i logowanie się użytkowników Bentley. Aby zwiększyć bezpieczeństwo firmy i naszych użytkowników, Bentley wymaga rejestracji użytkowników. Rejestracja jest konieczna, aby skorzystać z Usługi uprawnienia do subskrypcji (opisanej poniżej), zakwalifikować się do programu Earned Value Discount oraz skorzystać z ProjectWise Connection Services, Adaptacyjnych usług szkoleniowych i Osobistych usług mobilnych.

Dane wymagane do rejestracji to: imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja (nazwa firmy) i kraj.
Poszczególni użytkownicy mogą wypełnić dodatkowe pola opcjonalne, takie jak wykonywany zawód.

Najskuteczniejszym mechanizmem rejestracji użytkowników jest stworzenie federacji z dostawcą tożsamości firmy. Administratorzy mogą także ułatwić rejestrację użytkowników w systemie zarządzania użytkownikami firmy Bentley.

Usługi zarządzania licencjami Bentley. Wsparcie firmy Bentley w zakresie usług zarządzania licencjami zostało udokumentowane w Polityce wsparcia.

 • Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service). Usługa uprawnienia do subskrypcji to opracowany przez firmę Bentley nowoczesny system zarządzania licencjami, który pozwala użytkownikom i przedsiębiorstwom maksymalizować wartość inwestycji w oprogramowanie firmy Bentley. Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) ma udoskonalone funkcje administracyjne, takie jak śledzenie wykorzystania niemal w czasie rzeczywistym, powiadomienia alarmowe o niestandardowych licencjach oraz zarządzanie licencjami na poziomie użytkownika. Użytkownicy muszą się zalogować, aby aktywować swoje aplikacje, co eliminuje potrzebę stosowania kluczy aktywacyjnych, zapewnia większe bezpieczeństwo administracyjne i szybsze wdrażanie nowych użytkowników. Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service), oparta na Microsoft Azure, jest dostępna na całym świecie i osadzona w wydaniach aplikacji CONNECT Edition firmy Bentley (w wersji na komputer i jako usługi w chmurze). Aplikacje w sekcji Pobrane oprogramowanie będą zawierały litery „CL” w nazwie wersji produktu. Informacje o użytkowaniu gromadzone przez Usługę uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) obejmują następujące dane:
 • Identyfikator użytkownika (identyfikator systemu dla adresu e-mail podanego podczas rejestracji użytkownika)
 • Identyfikator aplikacji Bentley
 • Numer wersji aplikacji Bentley
 • Identyfikator organizacji
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Kraj
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Zastosowanie (np. produkcja lub wersja próbna)
 • Rozpoczęcie i zakończenie używania aplikacji Bentley (data/godzina)

 

 • SELECTserver (Hosted). Hostowany w Microsoft Azure serwer SELECTserver Hosted wykorzystuje starszą technologię licencjonowania firmy Bentley (klucze aktywacyjne). Logowanie użytkownika nie jest wymagane, ale obsługiwane są tylko starsze wersje aplikacji (bez oznaczenia „CL”).
 • Identyfikator aplikacji Bentley
 • Numer wersji aplikacji Bentley
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Klucz aktywacyjny
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Zastosowanie (np. produkcja lub próba)
 • Rozpoczęcie i zakończenie używania aplikacji Bentley (data/godzina)
 • Identyfikacja serwera hostowanego przez SELECTserver (numer seryjny SELECTserver, wersja)

 

 • SELECTserver (Deployed). Hostowany w ramach konta serwer SELECTserver Deployed jest najstarszą technologią zarządzania licencjami firmy Bentley. 
 • Identyfikator produktu
 • Numer wersji produktu
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Identyfikator strony SELECT
 • Klucz aktywacyjny
 • Nazwa urządzenia haszującego
 • Nazwa użytkownika funkcji haszującej
 • Informacje identyfikacyjne serwera SELECTserver (numer seryjny SELECTserver, wersja)
 • Statystyki dotyczące maksymalnego wykorzystania (dane przetworzone)

 

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych. Bentley wykorzystuje połączenie technologii, zabezpieczeń fizycznych i kontroli procesów do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w Stanach Zjednoczonych przez czołowego dostawcę tego typu usług – Microsoft Azure. Microsoft Azure jest liderem w branży jeśli chodzi o ustalanie wymagań dotyczących zabezpieczeń i prywatności oraz stosowaniu się do nich. W Centrum Zaufania firmy znajdziesz bogaty zbiór oświadczeń o zgodności z przepisami międzynarodowymi i branżowymi, certyfikatów oraz audytów przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych. Bentley to firma o globalnym zasięgu, która przekazuje dane osobowe między krajami zgodnie z odpowiednimi przepisami. Gdy dane użytkownika są przesyłane z jednego z naszych podmiotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym do Stanów Zjednoczonych, stosujemy poniższe mechanizmy prawne, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dla transferu danych: porozumienie EU-U.S. Privacy Shield lub Standardowe klauzule kontraktowe. Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacie Privacy Shield firmy Bentley, przeczytaj dokument Privacy Shield Notice.

Wszystkie dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem protokołu Transport Layer Security, co zapewnia bezpieczeństwo i szyfrowanie wszystkich przesyłanych danych.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i RODO. Firma Bentley postrzega rozporządzenie o ochronie danych osobowych jako znaczącą regulację prawną w zakresie ochrony prywatności, która uspójnia przepisy dotyczące ochrony danych w całej Unii Europejskiej i wzmacnia ochronę jej mieszkańców. Więcej informacji na temat zgodności firmy Bentley z RODO można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania.