Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Wprowadzenie

Ten dokument informacyjny zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, które firma Bentley otrzymuje, w szczególności od klientów z UE, dotyczące praktyk firmy Bentley w zakresie ochrony danych i programu zgodności, w szczególności w odniesieniu do usługi uprawnienia do subskrypcji. Celem firmy Bentley jest udzielanie naszym użytkownikom jasnych i przejrzystych informacji, które są niezbędne do oceny naszej oferty.

ZASTRZEŻENIE

Informacje zawarte w tym dokumencie przedstawiają aktualny pogląd firmy Bentley na omawiane kwestie na dzień publikacji. Firma Bentley publikuje ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Bentley nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, co do informacji zawartych w tym dokumencie i nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji przedstawionych po dacie publikacji.

DATA PUBLIKACJI: listopad 2019

 

SYSTEM LICENCJONOWANIA FIRMY BENTLEY I ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych.Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych są wpisane w działalność i organizację firmy Bentley. Wdrożyliśmy zabezpieczenia mające na celu ochronę praw podstawowych wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Bentley. Ponadto firma Bentley przyjęła globalną politykę ochrony danych i prywatności w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami o ochronie danych. Ta polityka określa globalne standardy postępowania z danymi osobowymi zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Wykorzystanie technologii opartej na chmurze.System licencjonowania i zarządzanie użytkownikami firmy Bentley wykorzystują technologię opartą na chmurze. Usługi oparte na chmurze firmy Bentley zostały zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk operacyjnych i solidnych mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności, na której można polegać. Firma Bentley nawiązała współpracę z wiodącym dostawcą usług opartych na chmurze – Microsoft Azure w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z centrów danych i architektury sieciowej stworzonych dla spełnienia najbardziej rygorystycznych norm branżowych i wymagań obowiązujących w danym kraju. Użytkownik może przeglądać lub wystąpić z wnioskiem o przejrzenie standardów zgodności firmy Bentley oraz informacji, które poświadczają bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych przez firmę Bentley usług opartych na chmurze, w tym akredytacje SOC i ISO oraz raporty z audytów stron trzecich w naszym Centrum zaufania .

Rejestracja i logowanie użytkownika produktów i usług firmy Bentley.W celu zwiększenia bezpieczeństwa firmy Bentley i naszych użytkowników, firma Bentley wymaga rejestracji użytkownika . Rejestracja użytkownika jest wymagana do korzystania z usługi uprawnienia do subskrypcji (opisanej poniżej), żeby kwalifikować się do rabatu Earned Value Discount oraz do korzystania z usług ProjectWise Connection Services, adaptacyjnych usług szkoleniowych i osobistych usług mobilnych.

Dane wymagane do rejestracji to: imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja (nazwa firmy) i kraj.
Poszczególni użytkownicy mogą zdecydować się na wypełnienie dodatkowych pól opcjonalnych, takich jak zawód.

Najskuteczniejszym mechanizmem rejestracji użytkowników jest federacja z dostawcą tożsamości Twojej organizacji. Ewentualnie, administratorzy mogą ułatwić rejestrację użytkownika w części Zarządzanie użytkownikami firmy Bentley.

Usługi zarządzania licencjami firmy Bentley.Wsparcie usług zarządzania licencjami przez firmę Bentley jest udokumentowane w Polityce wsparcia .

 • Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) Usługa uprawnienia do subskrypcji to usługa zarządzania licencjami nowej generacji firmy Bentley, która umożliwia użytkownikom i przedsiębiorstwom maksymalizację wartości ich inwestycji w produkty i usługi firmy Bentley. Usługa uprawnienia do subskrypcji zapewnia ulepszone funkcje zarządzania, takie jak monitorowanie użytkowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, niestandardowe powiadomienia o zagrożeniu dotyczącym licencji oraz zarządzanie licencjami na poziomie użytkownika. Użytkownicy będą się logować, aby aktywować swoje aplikacje, co wyeliminuje użycie kluczy aktywacyjnych oraz zapewni bezpieczniejsze zarządzanie i szybsze wdrażanie nowych użytkowników. Oparta na platformie Microsoft Azure usługa uprawnienia do subskrypcji jest dostępna na całym świecie i jest wbudowana w nowe wersje aplikacji CONNECT Edition (usługi na komputery stacjonarne i oparte na chmurze) firmy Bentley. Aplikacje będą oznaczone literą „CL” w nazwie wersji produktu na stronie "Pobieranie oprogramowania". Informacje o użytkowaniu zebrane za pośrednictwem usługi uprawnienia do subskrypcji zawierają następujące dane:
 • Identyfikator użytkownika (identyfikator systemu dla adresu e-mail podanego przy rejestracji użytkownika)
 • Identyfikator produktu aplikacji firmy Bentley
 • Numer wersji produktu aplikacji firmy Bentley
 • Identyfikator organizacji
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Kraj
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Typ użycia (np. produkcja lub wersja próbna)
 • Czas/data rozpoczęcia i zakończenia użycia aplikacji Bentley

 

 • SELECTserver (hostowany) . Hostowany na platformie Microsoft Azure SELECTserver korzysta ze starszej technologii licencjonowania firmy Bentley (klucze aktywacyjne). Logowanie użytkownika nie jest wymagane, ale obsługiwane są tylko starsze wersje (inne niż „CL”).
 • Identyfikator produktu aplikacji firmy Bentley
 • Numer wersji produktu aplikacji firmy Bentley
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Klucz aktywacyjny
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Typ użycia (np. produkcja lub wersja próbna)
 • Czas/data rozpoczęcia i zakończenia użycia aplikacji Bentley
 • SELECTserver identyfikacja hostowanego serwera (numer seryjny SELECTserver, wersja)

 

 • SELECTserver (Deployed (wdrożony)). Hostowany w siedzibie firmy, SELECTserver Deployed to najstarsza technologia zarządzania licencjami firmy Bentley.
 • Identyfikator produktu
 • Numer wersji produktu
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Identyfikator strony SELECT
 • Klucz aktywacyjny
 • Nazwa maszyny haszującej
 • Haszuj nazwę użytkownika
 • Informacje identyfikacyjne SELECTserver (numer seryjny SELECTserver, wersja)
 • Statystyki maksymalnego wykorzystania (dane przetworzone)

 

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych.Firma Bentley wykorzystuje kombinację technologii, bezpieczeństwa fizycznego i kontroli procesów w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w Stanach Zjednoczonych u naszego najlepszego w swojej klasie dostawcy usług, Microsoft Azure. Microsoft Azure jest liderem w branży pod względem ustanawiania i przekraczania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. W Centrum zaufania możesz zapoznać się z szerokim zestawem międzynarodowych i branżowych oświadczeń o zgodności i certyfikatami, a także z wynikami audytów zewnętrznych.

Transgraniczne przesyłanie danych osobowych. Bentley to firma globalna, która przesyła Twoje dane osobowe za granicę zgodnie z przepisami prawa, które mają zastosowanie do tych danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktyk firmy Bentley w zakresie przesyłania danych, zapoznaj się z załącznikiem Data Processing Addendum i oświadczeniem firmy Bentley dotyczącym "Tarczy Prywatności" i transgranicznego przesyłania danych.

Wszystkie dane osobowe są przesyłane przez Transport Layer Security, dzięki czemu wszystkie transmisje są bezpieczne i szyfrowane.

Zgodność z zasadami dotyczącymi prywatności i RODO.Firma Bentley z zadowoleniem przyjmuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych jako monumentalne rozporządzenie dotyczące prywatności, które harmonizuje przepisy dotyczące ochrony danych w całej UE i wzmacnia ochronę obywateli UE. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgodności firmy Bentley z RODO, zapoznaj się z Oświadczeniem firmy Bentley o zgodności z RODO .