• Planowanie i projektowanie wodociągów

  Poprawa niezawodności systemu teraz i w przyszłości

Oprogramowanie do planowania i projektowania wodociągów

Efektywne planowanie i projektowanie sieci wodociągowej wymaga uwzględnienia szeregu niewiadomych co do przyszłych warunków – od starzejącej się infrastruktury do zmian ludnościowych i klimatycznych. Korzystając z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, takich jak modelowania hydrauliczne i GIS wody, można strategicznie określić położenie i ułożenie nowych sieci przesyłowych, przepompowni i magazynów, wyważając priorytety obsługi wobec ryzyka i kosztów.

Czytaj więcej +
  • Water Network Planning and Design
Zastosowanie
 • Analiza i wizualizacja sieci przesyłowych

  • Użyj narzędzi GIS do tworzenia nakładek, złączeń, map tematycznych, dynamicznych etykiet, raportów i zapytań. Śledź ścieżki przepływu promieniowego, pod prąd/z prądem, najkrótszego/wielokrotnego/nadmiernego na potrzeby sieci ochrony przewodów i ochrony katodowej. Analizuj i zgłaszaj przecieki w danym obszarze lub w całej sieci.
 • Analiza przepływów nieustalonych

  • Kontroluj przepływy nieustalone, wykonując ich analizę w celu zlokalizowania punktów krytycznych i określenia odpowiednich strategii kontroli przepływu. Precyzyjna symulacja przepływów nieustalonych w programie HAMMER umożliwia zmniejszenie ryzyka związanego z ustalaniem przybliżonego zachowania urządzeń ochronnych i maszyn wirnikowych (pomp i turbin).​
 • Projektowanie sieci dystrybucji wody

  • Projektuj sieci dystrybucji wody. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation. Używaj narzędzi do tworzenia profili 2D do sprawdzania stopni wzniesienia i wyszukania preferowanego przebiegu. Eksportuj układy do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Opracowywanie planów ogólnych

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i GIS do pomocy w ustaleniu przybliżonego rozmiaru i lokalizacji dla rur, zbiorników, stacji pomp i pomp mających utrzymać przepustowość i zaopatrzenie. Odpowiedzialnie planuj z myślą o przyszłym wzroście populacji, zmianach w wykorzystaniu terenu, wpływie zmian klimatu i zapewnieniu zgodności z przepisami.
 • Możliwość szacowania kosztów materiałów i pracy

  • Uzyskaj w czasie rzeczywistym informacje o kosztach każdej decyzji projektowej dzięki dynamicznym szacunkom kosztów. Twórz szczegółowe zestawienia kosztów pracy, materiałów i wyposażenia w każdym miejscu prowadzenia prac i dla całego projektu. Porównaj koszty alternatyw projektowych, aby znaleźć najtańszy projekt spełniający określone wymagania.
 • Integracja z systemami zarządzania pracą

  • Połącz prace projektowe z planowaniem na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu uniknięcia problemów związanych z budżetem i harmonogramem. Skonfiguruj dwustronne połączenie z najbardziej typowymi systemami zarządzania pracą w przedsiębiorstwie. Używaj standardowych interfejsów opartych na danych w celu łatwego wdrażania i utrzymywania integracji.
 • Zarządzanie procesami pracy i zatwierdzeniami

  • Twórz, przydzielaj i zatwierdzaj zlecenia pracy oraz zarządzaj nimi w trybie samodzielnym lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Konfiguruj pulpity i raporty, aby pomóc kierownikom śledzić status i postęp projektu. Unikaj opóźnień dzięki automatycznym aktualizacjom statusu, prośbom o zatwierdzenie i zintegrowanymi wiadomościami e-mail.
 • Planowanie modernizacji i rozbudowy systemu

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i inżynierskiego GIS do analizowania, ustalania priorytetu i uzasadniania decyzji o modernizacji, odnowieniu i wymianie, opartych na połączeniu historycznych usterek, historii napraw i zapisów z kontroli. Sfinalizuj główne plany w celu zapewnienia możliwości rozwoju i w celu przestrzegania przepisów.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Callout_Books_210x117_0415
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Podsumowanie produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer to wszechstronna i w pełni funkcjonalna aplikacja do szczegółowego projektowania, obejmująca pomiary, odwodnienie, zbrojenie terenu i projektowanie dróg, która przejęła wszystkie możliwości oferowane wcześniej przez narzędzia InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • Bentley OpenUtilities Designer
  Podsumowanie produktu OpenUtilities Designer
  OpenUtilities Designer

  Przyśpiesz projektowanie infrastruktury energetycznej dzięki precyzyjnym narzędziom do projektowania opartym na MicroStation. Ogranicz koszty, projektując sieć i zarządzając nią w jednej aplikacji.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • WaterGEMS
  Podsumowanie produktu stub_ts_152538824_WaterTower_L
  WaterGEMS

  WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • HAMMER
  Podsumowanie produktu stub-watermain_Break
  HAMMER

  Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager