• Planowanie i projektowanie kanalizacji

  Ochrona zdrowia publicznego i środowiska

Oprogramowanie do planowania i projektowania kanalizacji

Efektywne planowanie kanalizacji wymaga uwzględnienia szeregu niewiadomych co do przyszłych warunków – od starzejącej się infrastruktury, poprzez zmiany zaludnienia, po zmiany klimatyczne. Korzystając z modelowania hydraulicznego i GIS w zakresie kanalizacji, możesz zrównoważyć priorytety sieci wobec ryzyka i kosztów w celu minimalizacji niekorzystnych wpływów na środowisko, zdrowie publiczne i gospodarkę.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza i wizualizacja sieci przesyłowych

  • Użyj narzędzi GIS do tworzenia nakładek, złączeń, map tematycznych, dynamicznych etykiet, raportów i zapytań. Śledź ścieżki przepływu promieniowego, pod prąd/z prądem, najkrótszego/wielokrotnego/nadmiernego na potrzeby sieci ochrony przewodów i ochrony katodowej. Analizuj i zgłaszaj przecieki w danym obszarze lub w całej sieci.
 • Projektowanie kanalizacji sanitarnej

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz dopasowane przesunięcia rur i włazów. Program SewerCAD/SewerGEMS rekomenduje optymalne rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnianiu ograniczeń projektowych.​​
 • Projektowanie sieci kanalizacyjnych

  • Projektuj sieci kanalizacyjne, wód opadowych i kanalizacji ogólnospławnej. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation. Używaj narzędzi do tworzenia profili 2D do sprawdzania stopni wzniesienia. Eksportuj układy do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Opracowywanie planów ogólnych

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i GIS do pomocy w ustaleniu przybliżonego rozmiaru i lokalizacji dla rur, zbiorników, stacji pomp i pomp mających utrzymać przepustowość i zaopatrzenie. Odpowiedzialnie planuj z myślą o przyszłym wzroście populacji, zmianach w wykorzystaniu terenu, wpływie zmian klimatu i zapewnieniu zgodności z przepisami.
 • Możliwość szacowania kosztów materiałów i pracy

  • Uzyskaj w czasie rzeczywistym informacje o kosztach każdej decyzji projektowej dzięki dynamicznym szacunkom kosztów. Twórz szczegółowe zestawienia kosztów pracy, materiałów i wyposażenia w każdym miejscu prowadzenia prac i dla całego projektu. Porównaj koszty alternatyw projektowych, aby znaleźć najtańszy projekt spełniający określone wymagania.
 • Integracja z systemami zarządzania pracą

  • Połącz prace projektowe z planowaniem na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu uniknięcia problemów związanych z budżetem i harmonogramem. Skonfiguruj dwustronne połączenie z najbardziej typowymi systemami zarządzania pracą w przedsiębiorstwie. Używaj standardowych interfejsów opartych na danych w celu łatwego wdrażania i utrzymywania integracji.
 • Zarządzanie procesami pracy i zatwierdzeniami

  • Twórz, przydzielaj i zatwierdzaj zlecenia pracy oraz zarządzaj nimi w trybie samodzielnym lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Konfiguruj pulpity i raporty, aby pomóc kierownikom śledzić status i postęp projektu. Unikaj opóźnień dzięki automatycznym aktualizacjom statusu, prośbom o zatwierdzenie i zintegrowanymi wiadomościami e-mail.
 • Monitorowanie i ocena stanu sieci

  • ​Użyj systemu GIS i modelu hydraulicznego do monitorowania oraz przewidywania stanu i wydajności rur i pomp w oparciu o zapisy z kontroli, wypadków i wcześniejszych interwencji. Po zidentyfikowaniu i wyznaczeniu priorytetów problemom przeanalizuj alternatywne środki zaradcze i podejmij aktywne czynności korygujące.
 • Planowanie modernizacji i rozbudowy systemu

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i inżynierskiego GIS do analizowania, ustalania priorytetu i uzasadniania decyzji o modernizacji, odnowieniu i wymianie, opartych na połączeniu historycznych usterek, historii napraw i zapisów z kontroli. Sfinalizuj główne plany w celu zapewnienia możliwości rozwoju i w celu przestrzegania przepisów.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Podsumowanie produktu
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Civil Engineer

  Surveyor

 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • Bentley OpenUtilities Designer
  Podsumowanie produktu
  Bentley OpenUtilities Designer

  Przyspiesz projektowanie sieci przesyłowych za pomocą narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Projektowanie i zarządzanie siecią z użyciem jednej aplikacji pozwala redukować koszty.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Hydraulic Modeler

  Water Network Engineer

  GIS Professional

  Engineering Manager

 • SewerGEMS
  Podsumowanie produktu
  SewerGEMS

  SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Hydraulic Modeler

 • OpenCities Map Mobile
  Podsumowanie produktu
  Bentley Map Mobile

  Uzyskaj dostęp do firmowego GIS i danych infrastrukturalnych w terenie za pomocą tabletu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Civil Engineer

  Water Network Engineer

  Surveyor

  GIS Professional

Specjalizacje
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager