• Planowanie i projektowanie kanalizacji

  Ochrona zdrowia publicznego i środowiska

Oprogramowanie do planowania i projektowania kanalizacji

Efektywne planowanie kanalizacji wymaga uwzględnienia szeregu niewiadomych co do przyszłych warunków – od starzejącej się infrastruktury, poprzez zmiany zaludnienia, po zmiany klimatyczne. Korzystając z modelowania hydraulicznego i GIS w zakresie kanalizacji, możesz zrównoważyć priorytety sieci wobec ryzyka i kosztów w celu minimalizacji niekorzystnych wpływów na środowisko, zdrowie publiczne i gospodarkę.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza i wizualizacja sieci przesyłowych

  • Użyj narzędzi GIS do tworzenia nakładek, złączeń, map tematycznych, dynamicznych etykiet, raportów i zapytań. Śledź ścieżki przepływu promieniowego, pod prąd/z prądem, najkrótszego/wielokrotnego/nadmiernego na potrzeby sieci ochrony przewodów i ochrony katodowej. Analizuj i zgłaszaj przecieki w danym obszarze lub w całej sieci.
 • Projektowanie kanalizacji sanitarnej

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz dopasowane przesunięcia rur i włazów. Program SewerCAD/SewerGEMS rekomenduje optymalne rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnianiu ograniczeń projektowych.​​
 • Projektowanie sieci kanalizacyjnych

  • Projektuj sieci kanalizacyjne, wód opadowych i kanalizacji ogólnospławnej. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation. Używaj narzędzi do tworzenia profili 2D do sprawdzania stopni wzniesienia. Eksportuj układy do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Opracowywanie planów ogólnych

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i GIS do pomocy w ustaleniu przybliżonego rozmiaru i lokalizacji dla rur, zbiorników, stacji pomp i pomp mających utrzymać przepustowość i zaopatrzenie. Odpowiedzialnie planuj z myślą o przyszłym wzroście populacji, zmianach w wykorzystaniu terenu, wpływie zmian klimatu i zapewnieniu zgodności z przepisami.
 • Możliwość szacowania kosztów materiałów i pracy

  • Uzyskaj w czasie rzeczywistym informacje o kosztach każdej decyzji projektowej dzięki dynamicznym szacunkom kosztów. Twórz szczegółowe zestawienia kosztów pracy, materiałów i wyposażenia w każdym miejscu prowadzenia prac i dla całego projektu. Porównaj koszty alternatyw projektowych, aby znaleźć najtańszy projekt spełniający określone wymagania.
 • Integracja z systemami zarządzania pracą

  • Połącz prace projektowe z planowaniem na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu uniknięcia problemów związanych z budżetem i harmonogramem. Skonfiguruj dwustronne połączenie z najbardziej typowymi systemami zarządzania pracą w przedsiębiorstwie. Używaj standardowych interfejsów opartych na danych w celu łatwego wdrażania i utrzymywania integracji.
 • Zarządzanie procesami pracy i zatwierdzeniami

  • Twórz, przydzielaj i zatwierdzaj zlecenia pracy oraz zarządzaj nimi w trybie samodzielnym lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Konfiguruj pulpity i raporty, aby pomóc kierownikom śledzić status i postęp projektu. Unikaj opóźnień dzięki automatycznym aktualizacjom statusu, prośbom o zatwierdzenie i zintegrowanymi wiadomościami e-mail.
 • Monitorowanie i ocena stanu sieci

  • ​Użyj systemu GIS i modelu hydraulicznego do monitorowania oraz przewidywania stanu i wydajności rur i pomp w oparciu o zapisy z kontroli, wypadków i wcześniejszych interwencji. Po zidentyfikowaniu i wyznaczeniu priorytetów problemom przeanalizuj alternatywne środki zaradcze i podejmij aktywne czynności korygujące.
 • Planowanie modernizacji i rozbudowy systemu

  • ​Użyj modelu hydraulicznego i inżynierskiego GIS do analizowania, ustalania priorytetu i uzasadniania decyzji o modernizacji, odnowieniu i wymianie, opartych na połączeniu historycznych usterek, historii napraw i zapisów z kontroli. Sfinalizuj główne plany w celu zapewnienia możliwości rozwoju i w celu przestrzegania przepisów.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Callout_Books_210x117_0415
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Podsumowanie produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer to wszechstronna i w pełni funkcjonalna aplikacja do szczegółowego projektowania, obejmująca pomiary, odwodnienie, zbrojenie terenu i projektowanie dróg, która przejęła wszystkie możliwości oferowane wcześniej przez narzędzia InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez

  Civil Engineer

  Surveyor

 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • Bentley OpenUtilities Designer
  Podsumowanie produktu OpenUtilities Designer
  OpenUtilities Designer

  Przyśpiesz projektowanie infrastruktury energetycznej dzięki precyzyjnym narzędziom do projektowania opartym na MicroStation. Ogranicz koszty, projektując sieć i zarządzając nią w jednej aplikacji.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez

  Hydraulic Modeler

  Water Network Engineer

  GIS Professional

  Engineering Manager

 • SewerGEMS
  Podsumowanie produktu stub_Manhole_Overflowing
  SewerGEMS

  SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez

  Hydraulic Modeler

Specjalizacje
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager