• Wielobranżowe projektowanie i analiza dróg

    Projektowanie dróg na całym świecie

Departament Transportu stanu Waszyngton | Projekt I-90 Snoqualmie Pass East | Waszyngton, USA

Oprogramowanie do projektowania i analizy dróg

Zmieniające się trendy branżowe i przepisy transportowe wymagają kompleksowego zestawu narzędzi, który optymalizuje projekty, pozwala opracowywać imponujące modele projektów oraz umożliwia współpracę przy projekcie. Nasze wielobranżowe rozwiązanie w zakresie projektowania i analizy dróg oferuje szeroką gamę zastosowań, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom technicznym projektów transportowych, opracowywania korytarzy i inżynierii środowiskowej. Możesz wykorzystywać dane z różnych źródeł, przekazywać dane do kolejnych procesów i zachowywać informacje o projekcie.    
Czytaj więcej +
Zastosowanie
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie pomiarów

    • Wykorzystuj w terenie dowolnego typu dane: ASCII, GPS, LiDAR, mapy konturowe, dane fotogrametryczne i inne. Możesz zmodyfikować i przetwarzać dane w miarę potrzeby, a gdy projekt jest gotowy, możesz przesłać dane projektu do wytyczenia lub do zautomatyzowanego prowadzenia maszyn.
  • Przeprowadzanie pomiarów geotechnicznych i zarządzanie danymi

    • Popraw wydajność projektu przez usprawnienie powtarzalnych procesów i wyeliminowanie potrzeby wprowadzania zbędnych danych geotechnicznych. Łatwy dostęp do informacji o odwiertach w gruncie oraz możliwość zarządzania nimi pozwalają usprawnić proces decyzyjny.
  • Tworzenie geometrycznego projektu drogi

    • ​Wykorzystaj wiodące w branży narzędzia interaktywne do stworzenia zarówno poziomej, jak i pionowej geometrii w celu spełnienia kryteriów projektu jezdni. Niezależnie od tego, czy Twój projekt wymaga prostych punktów i linii czy złożonego połączenia linii, krzywych i spirali dla geometrii poziomej, narzędzia firmy Bentley mogą z łatwością tworzyć i modyfikować dowolny rodzaj wyrównania geometrycznego.
  • Projektowanie systemów odwadniających

    • ​Wykorzystaj modele terenu i symulacje hydrauliczne do oceny wydajności sieci i tworzenia modeli 3D. Zastosuj metody projektowania odpływów wody deszczowej do automatycznego zoptymalizowania lokalizacji wpustu, rozmiaru rury, wzniesienia i właściwości zbiornika retencyjnego do ograniczenia zalań oraz spełnienia wymagań ustawowych.
  • Generowanie modelu terenu

    • ​Twórz inteligentne modele istniejących lub proponowanych powierzchni zawierające dane terenu oraz elementy terenu budowy i dróg. Używaj modeli powierzchni do projektowania, analizowania i wizualizowania istniejących i proponowanych elementów swojego projektu.
  • Uwzględnianie topografii i zdjęć lotniczych

    • Rozpocznij proces projektowania koncepcyjnego, importując obrazy i dane topograficzne z USGS w celu obejrzenia projektu w warunkach rzeczywistych. Nałóż zdjęcia na powierzchnie TIN w celu szybkiej wizualizacji 3D powierzchni. Możesz z łatwością przejrzeć możliwości planu budowy w dowolnym miejscu w celu uzyskania wglądu w projekt.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Sprawdź nasz kalendarz wydarzeń, żeby zapoznać się z pełną listą webinariów i konferencji w Twojej okolicy. 

Więcej informacji
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
  • OpenRoads Designer
    Podsumowanie produktu
    OpenRoads Designer

    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • MicroStation
    Podsumowanie produktu
    MicroStation

    Modelowanie, tworzenie dokumentacji i wizualizacja projektów infrastrukturalnych dowolnego typu, o dowolnej skali i złożoności.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 2D
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 2D

    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i stateczności w inżynierii geotechnicznej i górotworu za pomocą PLAXIS 2D — potężnego pakietu elementów skończonych.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 2D Dynamics
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 2D Dynamics

    Modelowanie obciążeń dynamicznych w 2D przy użyciu modułu PLAXIS 2D Dynamics specjalizującego się w danym zadaniu.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 2D PlaxFlow

    Wyjście poza analizę przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym za pomocą modułu PLAXIS 2D PlaxFlow i łatwe wykonywanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 2D Thermal
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 2D Thermal

    Uwzględnianie wpływu przepływu ciepła na zachowanie hydrauliczne i mechaniczne gruntu i konstrukcji za pomocą modułu PLAXIS 2D Thermal do analizy geotechnicznej.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 3D
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 3D

    Wykonywanie kompleksowej analizy 3D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 3D Dynamics
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 3D Dynamics

    Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Podsumowanie produktu
    PLAXIS 3D PlaxFlow

    Dzięki modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow można z łatwością wykonywać w 3D analizę wód gruntowych w funkcji czasu i wykraczać poza analizę przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Design Integration
    Podsumowanie produktu
    ProjectWise Design Integration

    Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • Bentley Descartes
    Podsumowanie produktu
    Bentley Descartes

    Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • Bentley Pointools
    Podsumowanie produktu
    Bentley Pointools

    Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • CivilStorm
    Podsumowanie produktu
    CivilStorm

    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • LumenRT
    Podsumowanie produktu
    Bentley LumenRT

    Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • OpenCities Map
    Podsumowanie produktu
    OpenCities Map

    Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • PondPack
    Podsumowanie produktu
    PondPack

    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • CulvertMaster
    Podsumowanie produktu
    CulvertMaster

    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • FlowMaster
    Podsumowanie produktu
    FlowMaster

    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • gINT Logs
    Podsumowanie produktu
    gINT Logs

    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • gINT Professional
    Podsumowanie produktu
    gINT Professional

    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • ContextCapture Center
    Podsumowanie produktu
    ContextCapture Center

    Szybkie opracowywanie szczegółowych modeli 3D o dowolnej wielkości w oparciu o zdjęcia cyfrowe do wykorzystania w projektowaniu, budowie lub prowadzeniu działalności.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Deliverables Management
    Podsumowanie produktu
    ProjectWise Deliverables Management

    Pewne tworzenie, kontrolowanie i przyspieszenie publikowania dokumentacji projektowej.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Project Performance Dashboards
    Podsumowanie produktu
    Panele wskaźników wydajności projektu ProjectWise

    Zwiększenie przejrzystości dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności, które pozwalają oceniać wydajność projektu i wykonawcy.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • OpenRoads Navigator
    Podsumowanie produktu
    OpenRoads Navigator

    Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Edge
    Podsumowanie produktu
    ProjectWise Edge

    Przeglądanie, analizowanie i zatwierdzanie najbardziej aktualnych danych projektu w dowolnym miejscu i czasie.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
  • OpenCities Map Mobile
    Podsumowanie produktu
    Bentley Map Mobile

    Uzyskaj dostęp do firmowego GIS i danych infrastrukturalnych w terenie za pomocą tabletu.

    Więcej informacji
    Wykorzystywane przez
Specjalizacje
  • Project Team

  • Civil Engineer

  • Hydraulic Modeler

  • Geotechnical Engineer

  • Surveyor

  • GIS Professional

  • Mapping Professional

  • CAD Designer

  • Draftsperson

  • Engineering Manager

  • CAD Manager