• Sieci wodociągowe

    Zaspokajanie zapotrzebowania na czystą i bezpieczną wodę.

Publiczna woda pitna, woda nieuzdatniona, irygacyjna

Sieci wodociągowe stanowią ważny aspekt naszego środowiska, dostarczając czystą, bezpieczną wodę pitną pod kontrolowanym ciśnieniem ze stacji uzdatniania wody do domów i przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, czy Twoja działalność polega na planowaniu i projektowaniu sieci wodociągowych, czy na zapewnianiu dalszego działania infrastruktury wodociągowej, Bentley zapewnia Ci rozwiązania.
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
Security and Emergency Management

Learn from this book's author Dr. Steve Doe how managers, water engineers, and operators conscientiously maintain water infrastructure security.

Learn More
Punkty widzenia