• Sieci wodociągowe

  Zaspokajanie zapotrzebowania na czystą i bezpieczną wodę.

Publiczna woda pitna, woda nieuzdatniona, irygacyjna

Sieci wodociągowe stanowią ważny aspekt naszego środowiska, dostarczając czystą, bezpieczną wodę pitną pod kontrolowanym ciśnieniem ze stacji uzdatniania wody do domów i przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, czy Twoja działalność polega na planowaniu i projektowaniu sieci wodociągowych, czy na zapewnianiu dalszego działania infrastruktury wodociągowej, Bentley zapewnia Ci rozwiązania.
  • Sabesp_Loss_reduction_Brazil_930x520
  • Water_Wastewater_Company_Abfa_Iran_960x520
  • Salcon_Engineering_Berhad_Astasoft_Sdn_Bhdalcon_Malaysia_930x520
  • Roy_Hill_Iron_Ore_Australia_930x520
  • Sabesp_Loss_reduction_Brazil_930x520
  • Water_Wastewater_Company_Abfa_Iran_960x520
  • Salcon_Engineering_Berhad_Astasoft_Sdn_Bhdalcon_Malaysia_930x520
  • Roy_Hill_Iron_Ore_Australia_930x520
Callout_Books_210x117_0415
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
Callout_Books_210x117_0415
Security and Emergency Management

Learn from this book's author Dr. Steve Doe how managers, water engineers, and operators conscientiously maintain water infrastructure security.

Learn More
Punkty widzenia