• Sieci kanalizacyjne

    Skuteczne i bezpieczne przesyłanie ścieków

Sieci kanalizacyjne, sanitarne, łączone, magistrale, poprzeczne, wylotowe

Sieci kanalizacyjne są wykorzystywane do bezpiecznego zebrania i przesłania wody z domowych, przemysłowych i komercyjnych zrzutów ścieków do scentralizowanych oczyszczalni ścieków bez narażania na szwank zdrowia społeczności ani środowiska naturalnego. 

Niezależnie od tego, czy Twoja działalność polega na projektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnych, czy też na zapewnianiu codziennego działania i konserwacji sieci kanalizacyjnych, firma Bentley zapewnia rozwiązania obejmujące cały ich cykl życia.

Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More