• Sieci odprowadzania wód opadowych

    Zrównoważone zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych i wododziałem

Ścieki, wloty, przepusty, ujścia, stawy

Kanał burzowy to sieć podziemnych konstrukcji wykorzystywana do zbierania i odsyłania wód opadowych. Możesz projektować, symulować i analizować wydajność systemów gromadzenia i odsyłania wody opadowej przy wielu różnych rodzajach opadów, cechach odpływu i warunkach odwadniania. 

Firma Bentley zapewnia rozwiązania do projektowania i budowy sieci wód opadowych jak również oprogramowanie do zarządzania całym cyklem życia w tym zapewnieniem codziennego działania i konserwacji infrastruktury odprowadzania wód opadowych.

Stormwater Book
Stormwater Conveyance Modeling and Design guides you through the design and analysis process using a combination of the theoretical fundamentals with practical design guidance and hydraulic modeling techniques.
Learn More