• Sieci odprowadzania wód opadowych

  Zrównoważone zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych i wododziałem

Ścieki, wloty, przepusty, ujścia, stawy

Kanał burzowy to sieć podziemnych konstrukcji wykorzystywana do zbierania i odsyłania wód opadowych. Możesz projektować, symulować i analizować wydajność systemów gromadzenia i odsyłania wody opadowej przy wielu różnych rodzajach opadów, cechach odpływu i warunkach odwadniania. 

Firma Bentley zapewnia rozwiązania do projektowania i budowy sieci wód opadowych jak również oprogramowanie do zarządzania całym cyklem życia w tym zapewnieniem codziennego działania i konserwacji infrastruktury odprowadzania wód opadowych.

  • BIPROWODMEL_Poland_930x520
  • Gallery_PSS-003-INFIELD-Basin
  • Gallery_BE_2010_Cidco_Storm_Dronagiri_2
  • Gallery_pss_monticello_rendering
  • BIPROWODMEL_Poland_930x520
  • Gallery_PSS-003-INFIELD-Basin
  • Gallery_BE_2010_Cidco_Storm_Dronagiri_2
  • Gallery_pss_monticello_rendering
Callout_Books_210x117_0415
Stormwater Book
Stormwater Conveyance Modeling and Design guides you through the design and analysis process using a combination of the theoretical fundamentals with practical design guidance and hydraulic modeling techniques.
Learn More