• Stacje kolejowe

    Dworce jako element sieci kolejowej

Dworce kolejowe, stacje metra i tramwajów

Dworce kolejowe stanowią styk pasażerów z liniami kolejowymi w naszych miasteczkach i miastach. Najważniejsze dla układu dworca są jego perony, które są powiązane z pojemnością pasażerów i rozkładami jazdy kolei. Przez połączenie unikalnych funkcji architektonicznych, budowlanych i strukturalnych, które są zoptymalizowane do usprawnienia podróży koleją, firma Bentley zapewnia rozwiązania umożliwiające projektowanie dworców, jak również oprogramowanie do eksploatacji i konserwacji istniejacych stacji kolejowych.
Przejrzyj kalendarz wydarzeń
Więcej informacji