• Stacje kolejowe

  Dworce jako element sieci kolejowej

Dworce kolejowe, stacje metra i tramwajów

Dworce kolejowe stanowią styk pasażerów z liniami kolejowymi w naszych miasteczkach i miastach. Najważniejsze dla układu dworca są jego perony, które są powiązane z pojemnością pasażerów i rozkładami jazdy kolei. Przez połączenie unikalnych funkcji architektonicznych, budowlanych i strukturalnych, które są zoptymalizowane do usprawnienia podróży koleją, firma Bentley zapewnia rozwiązania umożliwiające projektowanie dworców, jak również oprogramowanie do eksploatacji i konserwacji istniejacych stacji kolejowych.
  • Gallery_[0437-000216][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][AGRAFT-ANDEN.jpg]
  • Gallery_[0437-000216][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][AGRAFT_INFERIOR.jpg]
  • Gallery_Eden 1
  • Gallery_westonwilliamson_paddington_02
  • Gallery_[0437-000216][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][AGRAFT-ANDEN.jpg]
  • Gallery_[0437-000216][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][AGRAFT_INFERIOR.jpg]
  • Station and Platform Design Solution
  • Gallery_Eden 1
  • Gallery_westonwilliamson_paddington_02
Stub_ist_36910636_MeetingApplause_XL
Przejrzyj kalendarz wydarzeń
Więcej informacji