• Obiekty sportowe

    Tworzenie wspólnoty

Arkitekterna Krook & Tjäder | Friends Arena | Solna, Szwecja

Stadiony i obiekty sportowe

Obiekty sportowe to ikony tworzące tożsamość danej społeczności i pobudzające rozwój ekonomiczny i osobisty. To wyspecjalizowane obiekty łączące boisko sportowe, pomieszczenia do pielęgnacji sportowców, usługi koncesjonowane i dostęp do transportu. Ich projekt i budowa wymagają zgłębiania unikalnej geometrii architektonicznej oraz innowacyjnej inżynierii budowlanej. Rozwiązania Bentley umożliwiają projektowanie stadionów i obiektów sportowych, ich budowę oraz utrzymanie.
Przejrzyj kalendarz wydarzeń
Więcej informacji