• Porty i terminale

  Wrota do miast na całym świecie

Cathie Associates | Port wielozadaniowy w Montevideo | Montevideo, Urugwaj

Doki, terminale i magazyny

Porty i terminale zapewniają dostęp do światowych towarów i przynoszą w ten sposób korzyści ekonomiczne swoim społecznościom. Aby zoptymalizować logistykę pomiędzy dokami, magazynami, przechowywaniem, przenoszeniem kontenerów a obiektami terminalowymi, konieczne jest stworzenie szczegółowego planu głównego. Fizyczna skala portu wymaga inżynierii infrastrukturalnej, która zapewnia ciągłe działanie. Firma Bentley zapewnia rozwiązanie do optymalizacji układu portu i obiektów terminali, usprawnienia innowacji projektu i zmaksymalizowania wydajności zakładu w trakcie jego cyklu życia.
  • Gallery_[0437-000419][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-002][Cam_01_night.jpg]
  • Gallery_5CFABBBCCD71697C
  • Gallery_[0437-000339][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-002][Sample2.jpg]
  • Gallery_TetraTech_ElliotBaySeawall_1
  • Gallery_[0437-000419][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-002][Cam_01_night.jpg]
  • Gallery_5CFABBBCCD71697C
  • Gallery_[0437-000339][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-002][Sample2.jpg]
  • Gallery_TetraTech_ElliotBaySeawall_1
Stub_ist_36910636_MeetingApplause_XL
Przejrzyj kalendarz wydarzeń
Więcej informacji