• Projektowanie i analiza platform morskich

  Projektowanie spójnych konstrukcji morskich

Oprogramowanie do analizy i projektowania platform morskich

Projektowanie, modelowanie i analiza współczesnych skomplikowanych konstrukcji morskich platform stanowi dużą część inwestycji kapitałowych w wydobyciu ropy naftowej i gazu na morzu. Wykorzystując narzędzia zaawansowanej analizy naprężeń metodą elementów skończonych, możesz projektować i analizować złożone konstrukcje morskie, zapewniając zgodność z projektowymi przepisami branżowymi. To zintegrowane środowisko modelowania konstrukcyjnego, analizy i symulacji pozwala na projektowanie konstrukcji morskich z uwzględnieniem lokalnych obciążeń wywołanych falami, wiatrem, prądami morskimi i aktywnością sejsmiczną.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza platform morskich

  • Przewiduj zachowania platformy lub konstrukcji nad powierzchnią wody za pomocą kompleksowych analiz, w tym pełnych efektów nieliniowych, dynamicznych i efektów uderzeń. Używaj zintegrowanych modułów do modelowania interakcji pali z gruntem i stosowania obciążeń, takich jak wiatr, fale, obciążenia sejsmiczne, uderzenia statków, upuszczone obiekty i eksplozje.
 • Analiza naprężeń konstrukcji

  • Importuj dane dotyczące projektów platform morskich, a następnie przeprowadzaj statyczne analizy konstrukcji uwzględniające automatyczne tworzenie modelu i sprawdzanie norm stali dla szerokiej gamy obciążeń. Twórz szczegółowe raporty z analiz naprężeń. Popraw spójność i jakość projektów platform morskich oraz ich zgodność z normami projektowymi.
 • Stosowanie analizy naprężeń w różnych aplikacjach

  • Zintegruj procesy analizy konstrukcji i analizy rurociągów przez połączenie modelowania, analizy, projektowania, dokumentacji i detalowania w jednym środowisku ISM łączącym branże konstrukcyjne i mechaniczne. Zmaksymalizuj efektywność wymiany danych konstrukcyjnych z innymi aplikacjami.
 • Automatyzacja przepływów prac przy projektowaniu platform morskich

  • Zarządzaj licznymi analizami za pomocą modyfikowalnych szablonów ze wspólnego modelu konstrukcyjnego. Automatycznie przekazuj dane z jednego etapu analizy do kolejnego przy uwzględnieniu metodologii standardowych dla danej branży. Uprość zarządzanie dużymi, złożonymi modelami na potrzeby badania projektu przy użyciu zautomatyzowanych przepływów prac.
 • Obliczanie wytrzymałości zmęczeniowej

  • Przestrzegaj norm projektowania platform morskich przez obliczanie złożonych zmiennych czynników koncentracji naprężeń przy użyciu zautomatyzowanego generowania siatki złączy lub zdefiniowanych branżowych zasad SCF. Oceniaj zużycie materiału pod wpływem działania wiatru i fal przy użyciu standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika krzywych S-N.
 • Tworzenie raportów dotyczących analizy obciążeń

  • Twórz graficzne kompleksowe raporty dotyczące analizy obciążeń w trakcie analizy metodą elementów skończonych platform morskich. Wyświetlaj schematy ścinania i momentu gnącego wraz z odkształceniami podczas analiz statycznych i dynamicznych. Twórz animacje odkształceń i analiz modalnych. Sporządzaj oznaczone kolorami raporty konturów naprężeń.
 • Definiowanie i zarządzanie przypadkami obciążeń konstrukcji

  • Definiuj przypadki obciążeń konstrukcji budowlanych i powiązanych z nimi ograniczeń w odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych platform morskich. Modyfikuj normowe współczynniki obliczeniowe i kombinacje obciążeń przed wykonaniem analizy naprężeń. Popraw ogólną jakość projektów i spójność modeli konstrukcyjnych platform morskich.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji palowych

  • Projektuj morskie konstrukcje palowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości. Przeprowadzaj nieliniowe analizy interakcji gruntu, pali i konstrukcji modeli stałych platform morskich z licznymi zamocowaniami.
 • Zapewnianie zgodności z normami projektowania platform morskich

  • Zapewnij zgodność konstrukcyjną przy użyciu wbudowanych mechanizmów kontrolnych. Filtruj wyniki pod kątem warunków krytycznych. Optymalizuj projekt i konfigurację pod kątem zgodności z licznymi obecnie obowiązującymi i dawnymi normami międzynarodowymi, w tym API, AISC, EC, ISO, DNV i Norsok. Dostarczaj dokumentację potwierdzającą zgodność.
 • Optymalizacja projektów platform morskich

  • Zoptymalizuj projekty platform morskich za pomocą zintegrowanego środowiska do projektowania i analizy. Przeprowadzaj nieliniowe analizy naprężeń oraz analizy reakcji dynamicznej dla wszystkich warunków obciążania konstrukcji morskich działaniem fal, wiatru i obciążeń sejsmicznych w celu optymalizacji projektów konstrukcji. Przeprowadzaj walidacje i analizy zmęczenia materiałów w celu przygotowania projektów platform morskich o wysokiej wytrzymałości.
 • Wizualizacja wyników analizy obciążeń

  • Usprawnij walidację analizy i oceny obciążeń przez połączenie tradycyjnego raportowania obciążeń z wizualizacją analizy obciążeń. Graficznie wyświetlaj wyniki analizy obciążenia elementów konstrukcji i kontrolę zgodności wielkości reakcji w zamocowaniach rurociągów na konstrukcji z międzynarodowymi normami projektowymi. Wyświetlaj wykresy ścinania i momentu gnącego.
Asset Life Extension of Offshore Structures
See survey results on processes in use, and investments being made during a time of falling oil prices.
Czytaj więcej
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • Bentley Navigator
  Podsumowanie produktu
  Bentley Navigator

  Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • SACS Collapse
  Podsumowanie produktu
  SACS Collapse

  Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • SACS Fatigue
  Podsumowanie produktu
  SACS Fatigue

  Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • SACS Offshore Structure
  Podsumowanie produktu
  SACS Offshore Structure

  Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • SACS Pile Structure Design
  Podsumowanie produktu
  SACS Pile Structure Design

  Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • LumenRT
  Podsumowanie produktu
  Bentley LumenRT

  Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • MOSES
  Podsumowanie produktu
  MOSES

  Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • STAAD.Pro
  Podsumowanie produktu
  STAAD.Pro

  Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • MAXSURF
  Podsumowanie produktu
  MAXSURF

  Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProSteel
  Podsumowanie produktu
  ProSteel

  Szybko sporządzaj rysunki projektowe, detale produkcji i zestawienia, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Navigator Mobile
  Podsumowanie produktu
  Navigator Mobile

  Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer