• Projektowanie i analiza platform morskich

  Projektowanie spójnych konstrukcji morskich

Oprogramowanie do analizy i projektowania platform morskich

Projektowanie, modelowanie i analiza współczesnych skomplikowanych konstrukcji morskich platform stanowi dużą część inwestycji kapitałowych w wydobyciu ropy naftowej i gazu na morzu. Wykorzystując narzędzia zaawansowanej analizy naprężeń metodą elementów skończonych, możesz projektować i analizować złożone konstrukcje morskie, zapewniając zgodność z projektowymi przepisami branżowymi. To zintegrowane środowisko modelowania konstrukcyjnego, analizy i symulacji pozwala na projektowanie konstrukcji morskich z uwzględnieniem lokalnych obciążeń wywołanych falami, wiatrem, prądami morskimi i aktywnością sejsmiczną.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza platform morskich

  • Przewiduj zachowania platformy lub konstrukcji nad powierzchnią wody za pomocą kompleksowych analiz, w tym pełnych efektów nieliniowych, dynamicznych i efektów uderzeń. Używaj zintegrowanych modułów do modelowania interakcji pali z gruntem i stosowania obciążeń, takich jak wiatr, fale, obciążenia sejsmiczne, uderzenia statków, upuszczone obiekty i eksplozje.
 • Analiza naprężeń konstrukcji

  • Importuj dane dotyczące projektów platform morskich, a następnie przeprowadzaj statyczne analizy konstrukcji uwzględniające automatyczne tworzenie modelu i sprawdzanie norm stali dla szerokiej gamy obciążeń. Twórz szczegółowe raporty z analiz naprężeń. Popraw spójność i jakość projektów platform morskich oraz ich zgodność z normami projektowymi.
 • Stosowanie analizy naprężeń w różnych aplikacjach

  • Zintegruj procesy analizy konstrukcji i analizy rurociągów przez połączenie modelowania, analizy, projektowania, dokumentacji i detalowania w jednym środowisku ISM łączącym branże konstrukcyjne i mechaniczne. Zmaksymalizuj efektywność wymiany danych konstrukcyjnych z innymi aplikacjami.
 • Automatyzacja przepływów prac przy projektowaniu platform morskich

  • Zarządzaj licznymi analizami za pomocą modyfikowalnych szablonów ze wspólnego modelu konstrukcyjnego. Automatycznie przekazuj dane z jednego etapu analizy do kolejnego przy uwzględnieniu metodologii standardowych dla danej branży. Uprość zarządzanie dużymi, złożonymi modelami na potrzeby badania projektu przy użyciu zautomatyzowanych przepływów prac.
 • Obliczanie wytrzymałości zmęczeniowej

  • Przestrzegaj norm projektowania platform morskich przez obliczanie złożonych zmiennych czynników koncentracji naprężeń przy użyciu zautomatyzowanego generowania siatki złączy lub zdefiniowanych branżowych zasad SCF. Oceniaj zużycie materiału pod wpływem działania wiatru i fal przy użyciu standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika krzywych S-N.
 • Tworzenie raportów dotyczących analizy obciążeń

  • Twórz graficzne kompleksowe raporty dotyczące analizy obciążeń w trakcie analizy metodą elementów skończonych platform morskich. Wyświetlaj schematy ścinania i momentu gnącego wraz z odkształceniami podczas analiz statycznych i dynamicznych. Twórz animacje odkształceń i analiz modalnych. Sporządzaj oznaczone kolorami raporty konturów naprężeń.
 • Definiowanie i zarządzanie przypadkami obciążeń konstrukcji

  • Definiuj przypadki obciążeń konstrukcji budowlanych i powiązanych z nimi ograniczeń w odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych platform morskich. Modyfikuj normowe współczynniki obliczeniowe i kombinacje obciążeń przed wykonaniem analizy naprężeń. Popraw ogólną jakość projektów i spójność modeli konstrukcyjnych platform morskich.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji palowych

  • Projektuj morskie konstrukcje palowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości. Przeprowadzaj nieliniowe analizy interakcji gruntu, pali i konstrukcji modeli stałych platform morskich z licznymi zamocowaniami.
 • Zapewnianie zgodności z normami projektowania platform morskich

  • Zapewnij zgodność konstrukcyjną przy użyciu wbudowanych mechanizmów kontrolnych. Filtruj wyniki pod kątem warunków krytycznych. Optymalizuj projekt i konfigurację pod kątem zgodności z licznymi obecnie obowiązującymi i dawnymi normami międzynarodowymi, w tym API, AISC, EC, ISO, DNV i Norsok. Dostarczaj dokumentację potwierdzającą zgodność.
 • Optymalizacja projektów platform morskich

  • Zoptymalizuj projekty platform morskich za pomocą zintegrowanego środowiska do projektowania i analizy. Przeprowadzaj nieliniowe analizy naprężeń oraz analizy reakcji dynamicznej dla wszystkich warunków obciążania konstrukcji morskich działaniem fal, wiatru i obciążeń sejsmicznych w celu optymalizacji projektów konstrukcji. Przeprowadzaj walidacje i analizy zmęczenia materiałów w celu przygotowania projektów platform morskich o wysokiej wytrzymałości.
 • Wizualizacja wyników analizy obciążeń

  • Usprawnij walidację analizy i oceny obciążeń przez połączenie tradycyjnego raportowania obciążeń z wizualizacją analizy obciążeń. Graficznie wyświetlaj wyniki analizy obciążenia elementów konstrukcji i kontrolę zgodności wielkości reakcji w zamocowaniach rurociągów na konstrukcji z międzynarodowymi normami projektowymi. Wyświetlaj wykresy ścinania i momentu gnącego.
Callout_OilGasInfographic
Asset Life Extension of Offshore Structures
See survey results on processes in use, and investments being made during a time of falling oil prices.
Czytaj więcej
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Collapse
  Podsumowanie produktu SACS Collapse plastic analysis software
  SACS Collapse

  Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Fatigue
  Podsumowanie produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Offshore Structure
  Podsumowanie produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Pile Structure Design
  Podsumowanie produktu Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design

  Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • LumenRT
  Podsumowanie produktu stub-LumenRT_WSDOT
  Bentley LumenRT

  Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • MOSES
  Podsumowanie produktu stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES

  Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • STAAD.Pro
  Podsumowanie produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • MAXSURF
  Podsumowanie produktu stub_ist_7809800_FastSupplyVessel_L
  MAXSURF

  Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • ProSteel
  Podsumowanie produktu stub_178047493
  ProSteel

  Szybko sporządzaj rysunki projektowe, detale produkcji i zestawienia, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer