• Wodociągi i kanalizacja

  Ochrona naszego najcenniejszego zasobu

Rozwiązania dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Pomagamy w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Buduj, projektuj i eksploatuj systemy do przesyłania wody nieuzdatnionej, jej uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz systemy sanitarne do zbierania i transportowania ścieków i wód opadowych w celu ich oczyszczenia. Nasze rozwiązanie do projektowania wielobranżowego pozwala projektować i budować lepsze oczyszczalnie ścieków. Rozwiązanie do planowania, projektowania, modelowania i analizowania sieci umożliwia budowanie lepszych systemów przesyłania i dystrybucji.
Czytaj więcej +
  • What does Going Digital mean for Water and Wastewater Utilities
  • Prolagos uses WaterGEMS to deliver energy savings and revenue gains
  • Action Modulers Bob Mankowski
  • Energy Savings whitepaper interview with Tom Walski
  • Subsurface Utilities - Bob Mankowski
Urban Water Infrastructure
Infographic: Advancing Management of Urban Water Infrastructure
Learn how utilities manage their water systems more effectively through the use of digital technologies.
Download now
Bentley Systems whitepaper
​Energy Savings in Water and Wastewater Systems

By Tom Walski, Bentley Fellow, Hydraulics and Hydrology; Tony Andrews, Principal Product Manager

Read More
Punkty widzenia