• Wodociągi i kanalizacja

    Ochrona naszego najcenniejszego zasobu

Rozwiązania dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Pomagamy w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Buduj, projektuj i eksploatuj systemy do przesyłania wody nieuzdatnionej, jej uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz systemy sanitarne do zbierania i transportowania ścieków i wód opadowych w celu ich oczyszczenia. Nasze rozwiązanie do projektowania wielobranżowego pozwala projektować i budować lepsze oczyszczalnie ścieków. Rozwiązanie do planowania, projektowania, modelowania i analizowania sieci umożliwia budowanie lepszych systemów przesyłania i dystrybucji.
Czytaj więcej +
​Energy Savings in Water and Wastewater Systems

By Tom Walski, Bentley Fellow, Hydraulics and Hydrology; Tony Andrews, Solutions Executive, Water​

Read More

Remediate Water Loss

  • Learn how Bentley’s product line can help you implement a proactive water loss plan and how some organizations have successfully reduced leakage.
Learn More