• Drogi i autostrady

    Utrzymywanie infrastruktury drogowej

Departament Transportu stanu Waszyngton I-90 – Snoqualmie Pass East

Rozwiązania drogowe

Infrastruktura jest niezbędna do utrzymania wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. Nasze rozwiązania obejmują pełny cykl życia infrastruktury drogowej i uwzględniają planowanie, projektowanie, analizę, konserwację i eksploatację dróg, mostów, tuneli, systemów kanalizacyjnych.

Firma Bentley od ponad trzydziestu lat zapewnia rozwiązania dla zarządców dróg i autostrad. Nasze rozwiązania są sprawdzone i niezawodne. Pomogą w stworzeniu i modernizacji infrastruktury drogowej oraz zarządzaniu nią w ramach budżetu i zgodnie z harmonogramem.

Czytaj więcej +
OpenRoads Designer eBook
Discover how better project results begin with better deliverables.
iSt_28110628_highway_aerial_290x163
Simplify reporting, regardless of LRS or asset management system

Overcome the challenges of producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports