• Drogi i autostrady

    Utrzymywanie infrastruktury drogowej

Departament Transportu stanu Waszyngton I-90 – Snoqualmie Pass East

Rozwiązania drogowe

Infrastruktura jest niezbędna do utrzymania wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. Nasze rozwiązania obejmują pełny cykl życia infrastruktury drogowej i uwzględniają planowanie, projektowanie, analizę, konserwację i eksploatację dróg, mostów, tuneli, systemów kanalizacyjnych.

Firma Bentley od ponad trzydziestu lat zapewnia rozwiązania dla zarządców dróg i autostrad. Nasze rozwiązania są sprawdzone i niezawodne. Pomogą w stworzeniu i modernizacji infrastruktury drogowej oraz zarządzaniu nią w ramach budżetu i zgodnie z harmonogramem.

Czytaj więcej +
OpenRoads Designer eBook
Discover how better project results begin with better deliverables.
Read More
Simplify reporting, regardless of LRS or asset management system

Overcome the challenges of producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports

Learn More