• Kolej

    Tworzenie nowego oblicza kolei

Rozwiązania dla kolejnictwa

Właściciel i zarządca przedsiębiorstwa kolejowego lub osoba odpowiedzialna za system kolei wąskotorowych lub system metra może zwiększyć produktywność, zredukować koszty i ograniczyć ryzyko dzięki rozwiązaniom kolejowym firmy Bentley.

Firma Bentley jest sprawdzonym i zaufanym partnerem w branży kolejowej na całym świecie, który zapewnia rozwiązania obejmujące cały cykl życia infrastruktury kolejowej. Nasze rozwiązania oparte są na procesach BIM, które usprawniają projektowanie i współpracę, zapewniają skuteczną realizację projektów i umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji w trakcie eksploatacji.

Czytaj więcej +
Przejrzyj kalendarz wydarzeń
Więcej informacji

Introducing OpenRail: Advancing BIM for Rail from Design Through Operations

  • Learn how OpenRail can streamline and advance the planning, engineering, delivery, operation, maintenance and performance of rail and transit systems.
Learn More
Punkty widzenia