• OpenRail

    Postępy w BIM dla kolejnictwa od projektu po eksploatację

Rozwiązanie obejmujące cały cykl życia infrastruktury kolejowej

OpenRail to kompleksowe rozwiązanie obejmujące aplikacje i usługi dla infrastruktury kolejowej — od projektu po eksploatację. OpenRail zapewnia lepszą współpracę i koordynację oraz umożliwia koncepcyjne i szczegółowe projektowanie, budowę, eksploatację i konserwację majątku trwałego infrastruktury kolejowej, łącząc komponenty cyfrowe, kontekst i procesy pracy przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymaganiami w oparciu o podejście inżynierii systemów. Jest to możliwe dzięki aplikacjom zintegrowanym z połączonym środowiskiem danych udostępnionym w chmurze Azure firmy Microsoft.

OpenRail wykorzystuje istniejące inwestycje w BIM za pośrednictwem połączonego środowiska danych (CDE). OpenRail zarządza procesami pracy związanymi z organizacją, projektem i majątkiem trwałym oraz promuje przestrzeganie norm branżowych, takich jak PAS 1192. OpenRail umożliwia organizacjom z branży kolejowej dokładne analizowanie danych pochodzących z wielu źródeł i z wielu formatów, zapewniając mobilność informacji na różnych etapach i w różnych branżach, a także między oprogramowaniem firmy Bentley a oprogramowaniem innych firm. OpenRail usprawnia wielobranżowe projektowanie, budowanie i przekazywanie projektu, zapewniając specjalistom z branży dostęp do zaufanych informacji umożliwiających zwiększenie wydajności projektu i efektywności organizacyjnej. Dzięki niemu informacje powstałe w trakcie realizacji projektu będą dostępne dla właścicieli i zarządców, umożliwiając podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji podczas eksploatacji i zapewniając optymalną wydajność majątku trwałego.

Czytaj więcej +
    • Bentley's Rail and Transit Solution - Enabling the Railways of Tomorrow
    • OpenRail CDE Helps MRT Corp on its Digital Journey; a joint Microsoft / Bentley Video Case Study
    • MRT Corporation’s Digital Journey through Rapid Urbanization Transforms the Lives of Millions of Malaysians
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży