• Ropa naftowa i gaz

    Bezpieczniejsza i lepiej funkcjonująca infrastruktura

Rozwiązania w zakresie konstrukcji na lądzie i na morzu, na wszytkich etapach cyklu życia

Jeśli zarządzasz infrastrukturą morską i lądową, rozwiązania firmy Bentley pomogą w zmniejszeniu ryzyka, obniżeniu kosztów, poprawie bezpieczeństwa i w zwiększeniu wydajności. Nasze rozwiązania dotyczą całego cyklu życia zasobu infrastrukturalnego, obejmując projektowanie, budowę i eksploatację projektów o dowolnej wielkości czy stopniu złożoności.Dzięki nim usprawnisz pracę wielobranżowego zespołu inżynierów, uzyskasz wgląd w procesy budowy i wykonania projektu oraz będziesz w lepszy sposób zarządzać wydajnością eksploatowanych zasobów.Czytaj więcej +
Webinar: Using APM and Digital Twins to Drive Reliability

In this webinar, you will learn how asset performance management and digital twins can help operations and maintenance teams achieve operational excellence. Presented by Bentley and Siemens Energy.

Watch On-Demand
Webinar: Calculating ROI of Digitization

Learn more about Bentley’s AssetWise and PlantSight applications for reliability and operational excellence. Hear how users are achieving success through three real-world examples. 

Watch On-Demand
Punkty widzenia