• Ropa naftowa i gaz

    Bezpieczniejsza i lepiej funkcjonująca infrastruktura

Rozwiązania w zakresie konstrukcji na lądzie i na morzu, na wszytkich etapach cyklu życia

Jeśli zarządzasz infrastrukturą morską i lądową, rozwiązania firmy Bentley pomogą w zmniejszeniu ryzyka, obniżeniu kosztów, poprawie bezpieczeństwa i w zwiększeniu wydajności. Nasze rozwiązania dotyczą całego cyklu życia zasobu infrastrukturalnego, obejmując projektowanie, budowę i eksploatację projektów o dowolnej wielkości czy stopniu złożoności.Dzięki nim usprawnisz pracę wielobranżowego zespołu inżynierów, uzyskasz wgląd w procesy budowy i wykonania projektu oraz będziesz w lepszy sposób zarządzać wydajnością eksploatowanych zasobów.Czytaj więcej +
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
Webinar: Bentley's and Siemens' Vision

December 11, 2018
3:00 pm GMT

Learn about Bentley's and Siemens' Vision for Cloud-based Distributed Engineering & Operations.

Register Now
Punkty widzenia