• Dystrybucja energii i gazu

    Od zakładu produkcyjnego do punku świadczenia usługi

Rozwiązania do planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury przesyłowej

Jako zarządca i właściciel sieci przesyłania i dystrybucji gazu i energii elektrycznej musisz planować, projektować i eksploatować swoją infrastrukturę przesyłową. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sieciami dystrybucji gazu i energii elektrycznej, sieciami przesyłowymi czy podstacjami elektrycznymi, możesz korzystać z kompleksowych rozwiązań firmy Bentley dla infrastruktury przesyłowej. Możemy pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi oczekiwaniami klientów, wzrastającym popytem i stale zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Nasze rozwiązania pomogą w planowaniu, projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w sposób pozwalający spełniać nieustannie zmieniające się wymagania branży, redukować koszty i zapewniać zrównoważone, bezpieczne, terminowe i niezawodne usługi. Nasza oferta w zakresie planowania i projektowania obejmuje m.in. tworzenie map i analizę geoprzestrzenną, analizę i projektowanie obiektów, projektowanie podstacji, projektowanie sieci i zarządzanie nią oraz projektowanie konstrukcji wsporczych.

Czytaj więcej +
Taking Asset Health Indexing to the Street

On-Demand Webinar: Learn how EPCOR has taken AHI “to the street” by integrating mobile computing, GIS, and APM to enable near real-time assessment of distribution assets.  

Presented by Steven Seewald, EPCOR, and David Crozier, Bentley Systems

Watch Now!
Modeling the Grid for Decentralized Energy
White Paper by Vonnie Smith, Vice President, OpenUtilities.
Czytaj więcej