• Dystrybucja energii i gazu

    Od zakładu produkcyjnego do punku świadczenia usługi

Rozwiązania do planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury przesyłowej

Jako zarządca i właściciel sieci przesyłania i dystrybucji gazu i energii elektrycznej musisz planować, projektować i eksploatować swoją infrastrukturę przesyłową. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sieciami dystrybucji gazu i energii elektrycznej, sieciami przesyłowymi czy podstacjami elektrycznymi, możesz korzystać z kompleksowych rozwiązań firmy Bentley dla infrastruktury przesyłowej. Możemy pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi oczekiwaniami klientów, wzrastającym popytem i stale zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Nasze rozwiązania pomogą w planowaniu, projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w sposób pozwalający spełniać nieustannie zmieniające się wymagania branży, redukować koszty i zapewniać zrównoważone, bezpieczne, terminowe i niezawodne usługi. Nasza oferta w zakresie planowania i projektowania obejmuje m.in. tworzenie map i analizę geoprzestrzenną, analizę i projektowanie obiektów, projektowanie podstacji, projektowanie sieci i zarządzanie nią oraz projektowanie konstrukcji wsporczych.

Czytaj więcej +
Renewables Integration Infographic
Modeling the Grid for Streamlined Integration of Distributed Energy Resources. Download the Infographic.
Download Now
Modeling the Grid for Decentralized Energy
White Paper by Vonnie Smith, Vice President, OpenUtilities.
Czytaj więcej