• Dystrybucja energii i gazu

    Od zakładu produkcyjnego do punku świadczenia usługi

Rozwiązania do planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury przesyłowej

Jako zarządca i właściciel sieci przesyłania i dystrybucji gazu i energii elektrycznej musisz planować, projektować i eksploatować swoją infrastrukturę przesyłową. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sieciami dystrybucji gazu i energii elektrycznej, sieciami przesyłowymi czy podstacjami elektrycznymi, możesz korzystać z kompleksowych rozwiązań firmy Bentley dla infrastruktury przesyłowej. Możemy pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi oczekiwaniami klientów, wzrastającym popytem i stale zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Nasze rozwiązania pomogą w planowaniu, projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w sposób pozwalający spełniać nieustannie zmieniające się wymagania branży, redukować koszty i zapewniać zrównoważone, bezpieczne, terminowe i niezawodne usługi. Nasza oferta w zakresie planowania i projektowania obejmuje m.in. tworzenie map i analizę geoprzestrzenną, analizę i projektowanie obiektów, projektowanie podstacji, projektowanie sieci i zarządzanie nią oraz projektowanie konstrukcji wsporczych.

Czytaj więcej +
Renewables Integration Infographic
Modeling the Grid for Streamlined Integration of Distributed Energy Resources. Download the Infographic.
Download Now
Punkty widzenia