• Branże

  Rozwijanie światowej infrastruktury

Oprogramowanie dla właścicieli i zarządców infrastruktury

Sposób, w jaki zarządzasz swoją infrastrukturą, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Musisz utrzymywać lub usprawniać istniejące zasoby oraz budować nowe. Musisz nadzorować cały cykl życia swojej infrastruktury, od planowania, po projektowanie i budowę, aż po eksploatację.

Musisz realizować duże projekty we współpracy z podwykonawcami. W trakcie trwania prac musisz zapewnić skuteczną koordynację między procesami inżynierskimi i konserwacyjnymi.

Czytaj więcej +
 • Budownictwo

  Rozwiązania w zakresie wielobranżowego planowania i projektowania placu budowy, wielobranżowego projektowania i analizy budynku, współpracy przy projekcie oraz zarządzania informacjami o infrastrukturze.

 • Telekomunikacja

  Rozwiązania służące do projektowania i analizy sieci, projektowania i analizy wieży, GIS, multidyscyplinarnego projektowania i analizy budynków oraz do współpracy przy projekcie.

 • Produkcja

  Rozwiązania służące do wielobranżowego projektowania i analizy dokumentacji zakładów produkcyjnych, współpracy przy projekcie, opracowywania rozkładu pomieszczeń fabryki oraz zarządzania informacjami o cyklu życia zasobów.

 • Dystrybucja energii i gazu

  Rozwiązania obejmują tworzenie map i analizę geoprzestrzenną, projektowane sieci, projektowanie i analizę konstrukcji wsporczych, projektowanie podstacji, GIS oraz zarządzanie wydajnością zasobów.

 • Administracja

  Rozwiązania w zakresie tworzenia map, kataster, GIS, miast 3D, współpracy przy projekcie, zarządzania informacjami o terenie i zarządzania informacjami o cyklu życia infrastruktury.

 • Tworzenie map i pomiary geodezyjne

  Rozwiązania służące do pozyskiwania i analizy danych z pomiarów, tworzenia map i systemów katastralnych oraz GIS.

 • Górnictwo

  Rozwiązania służące do planowania kopalni i miernictwa, projektowania systemu transportu urobku, GIS, zarządzania wodą oraz zarządzania wydajnością środków trwałych.

 • Ropa naftowa i gaz

  Rozwiązania obejmują projektowanie wielobranżowe, współpracę przy projekcie, planowanie przygotowawcze, projektowanie i analizę konstrukcji na morzu oraz zarządzanie wydajnością aktywów.

 • OpenRail

  Postępy w BIM dla kolejnictwa od projektu po eksploatację

 • Energetyka

  Rozwiązania obejmują multidyscyplinarne projektowanie i analizę, współpracę przy projekcie, zarządzanie treściami inżynierskimi oraz zarządzanie informacjami o cyklu życia aktywów.

 • Produkcja procesowa

  Rozwiązania obejmują wielobranżowe projektowanie i analizę, współpracę przy projekcie, zarządzanie treściami inżynierskimi oraz zarządzanie informacjami o cyklu życia majątku trwałego.

 • Kolej

  Rozwiązania służące do wielobranżowego projektowania i analizy sieci i stacji, współpracy przy projekcie, GIS, konserwacji diagnostycznej i zarządzania majątkiem trwałym.

 • Drogi i autostrady

  Rozwiązania służące do projektowania i analizy dróg, mostów i tuneli, podziemnych prac inżynierskich, współpracy przy projektach, GIS i zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego.

 • Wodociągi i kanalizacja

  Rozwiązania do wielobranżowego projektowania, GIS, planowania i projektowania sieci, modelowania i analizy sieci, modelowania operacyjnego i zarządzania zasobami.