• Wielobranżowe projektowanie i analiza budynków

  Korzystaj z BIM, aby udoskonalić projekty budynków

Oprogramowanie do projektowania i analizy budynków

Usprawnij realizację projektu i lepiej zarządzaj informacjami projektowymi w całym cyklu życia projektu z wykorzystaniem metodologii BIM. Dzięki wirtualizacji projektów i cyfrowej współpracy Twoje zespoły będą w stanie lepiej koordynować i analizować projekty.   

Projektowanie i analiza budynku umożliwia wizualizację projektu w celu zbadania alternatywnych rozwiązań projektowych i zarządzania danymi w całym cyklu życia projektu. Zespoły będą korzystać z lepszej koordynacji systemów budowlanych i analizy, dzięki którym z powodzeniem będą mogły realizować budynki światowej klasy.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Tworzenie specyfikacji projektu budowlanego

  • Przejdź od edytowania tekstu do modelowania specyfikacji w celu sporządzania, publikowania i zarządzania specyfikacją projektu. Importuj istniejące dokumenty od uczestników projektu, aby uzyskać skonsolidowany widok gotowej specyfikacji. Korzystaj z ustrukturyzowanych szablonów zgodnych ze standardami obowiązującymi w firmie.
 • Inwentaryzacja stanu placu budowy i budynku

  • Dokumentuj istniejące cechy placu budowy i budowę konstrukcji przy użyciu chmur punktów i fotografii cyfrowych. Lepiej zrozum wpływ istniejących warunków na projekt dzięki wizualizacji. Wykorzystuj dane dotyczące placu budowy i budynku, aby czerpać inspirację do tworzenia innowacyjnych projektów.
 • Tworzenie budowlanej dokumentacji projektowej

  • Upewnij się, że rysunki są aktualne i dokładnie przedstawiają projekt poprzez publikowanie widoków modelu. Hiperłącza w modelach i rysunkach służą do poruszania się w obrębie projektu. Ułatwiaj prace budowlane, dołączając specyfikacje, obliczenia inżynierskie i dokumentację wyposażenia do modeli i rysunków.
 • Zarządzanie danymi projektu budynku

  • Wykorzystuj wstępnie skonfigurowane szablony danych lub dostosowywuj struktury danych w celu spełnienia wymagań projektu. Wykorzystuj dane pozyskane w czasie projektowania na potrzeby analizy. Udostępniaj dane projektu w celu optymalizacji realizacji budowy. Rejestruj dane dotyczące majątku twałego w trakcie projektowania i budowy do użytku na etapie eksploatacji.
 • Wielobranżowe projektowanie i analizowanie budynku

  • Pracuj we wspólnym środowisku projektowania w celu lepszej koordynacji projektu z innymi pracującymi nad nim osobami. Wykorzystaj zintegrowane modele informacyjne i analizy do stworzenia i wizualizacji projektu. Klasyfikuj systemy, oceniaj opcje i prognozuj wydajność majątku trwałego.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Tell Me More!
Interested in finding out more about this solution?
Contact Sales
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Podsumowanie produktu
  OpenBuildings Designer

  Projektuje, analizuje, dokumentuje i wizualizuje budynki dowolnego rozmiaru, o dowolnej formie i w dowolnym stopniu złożone za pomocą wielobranżowej aplikacji dla architektów i inżynierów.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Mechanical Engineer

  Structural Engineer

  Piping Engineer

  Electrical Engineer

 • Bentley Navigator
  Podsumowanie produktu
  Bentley Navigator

  Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • LEGION Model Builder
  Podsumowanie produktu
  LEGION Model Builder

  Generuj nieograniczone otoczenie przestrzenne, w którym można przeprowadzić dokładną symulację złożonej dynamiki ruchu pieszych. Działania i elementy pośrednie, takie jak oczekiwanie, tworzenie się kolejek oraz schody i schody ruchome są przedstawiane w oprogramowaniu LEGION za pomocą przestrzennych obiektów.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • LEGION Simulator
  Podsumowanie produktu
  LEGION Simulator

  Generuj symulacje, przewidując możliwości w wielu scenariuszach, i odkrywaj, jak piesi i tłum zachowują się w infrastrukturze.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • MicroStation
  Podsumowanie produktu
  MicroStation

  Modelowanie, tworzenie dokumentacji i wizualizacja projektów infrastrukturalnych dowolnego typu, o dowolnej skali i złożoności.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Draftsperson

  BIM Manager

  Project Manager

 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • Bentley Descartes
  Podsumowanie produktu
  Bentley Descartes

  Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Draftsperson

 • Bentley Pointools
  Podsumowanie produktu
  Bentley Pointools

  Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Draftsperson

 • LumenRT
  Podsumowanie produktu
  Bentley LumenRT

  Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

 • OpenCities Map
  Podsumowanie produktu
  OpenCities Map

  Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

 • SITEOPS
  Podsumowanie produktu
  SITEOPS

  Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

 • STAAD.Pro
  Podsumowanie produktu
  STAAD.Pro

  Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Structural Engineer

 • Bentley Raceway and Cable Management
  Podsumowanie produktu
  Bentley Raceway and Cable Management

  Oszczędzaj czas i redukuj koszty dzięki pierwszej i jedynej zintegrowanej aplikacji do rozplanowania systemu okablowania, prowadzenia ich i sporządzania oszacowań materiału.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Electrical Engineer

 • ProjectWise Deliverables Management
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Deliverables Management

  Pewne tworzenie, kontrolowanie i przyspieszenie publikowania dokumentacji projektowej.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • ProjectWise Project Performance Dashboards
  Podsumowanie produktu
  Panele wskaźników wydajności projektu ProjectWise

  Zwiększenie przejrzystości dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności, które pozwalają oceniać wydajność projektu i wykonawcy.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

Specjalizacje
 • Project Team

 • Architect

 • Mechanical Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Operator

 • CAD Designer

 • Draftsperson

 • BIM Manager

 • Project Manager