• Miasta 3D

  Zaprowadź porządek w chaosie

Montreal

Oprogramowanie do modelowania miast w 3D

Oczekuje się, że miasta sprostają stale rosnącym wymaganiom infrastrukturalnym ze względu na wzrost liczby ludności, starzejącą się infrastrukturę i siłę roboczą oraz zmniejszone wpływy podatkowe. Potrzebne są dane lokalizacyjne, geoprzestrzenne i techniczne, które pomogą poprawić planowanie robót publicznych, transportu i infrastruktury oraz zarządzanie nimi. Możliwość udostępniania danych i uzyskiwania z nich jak największych korzyści to ważny krok w kierunku tworzenia inteligentnych miast.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Rejestrowanie istniejącego kontekstu w 3D

  • Połącz dane inżynierskie, dane pomiarowe, chmury punktów i obrazy cyfrowe w celu tworzenia i aktualizowania wysoce precyzyjnych modeli 3D miast i baz danych. Automatycznie twórz siatki rzeczywiste 3D miast.
 • Wymiana modeli wykorzystując standard 3D City

  • Korzystaj z rozwiązania GIS, które wspiera zarządzanie terenem i normy branżowe, w tym specyfikację CityGML, KML, WMS, WFS, IFC oraz LandXML. Obsługiwane są również formaty plików, takie jak DWG, DXF, SHP i PDF oraz i-modele w celu umożliwienia stosowania BIM w obrębie różnych branż.
 • Utrzymywanie modeli 3D miast

  • Edytuj i aktualizuj dane modeli 3D miast, w tym dane nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane, takie jak projekty geoprzestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywiste. Płynnie łącz się z bazami danych przestrzennych, takimi jak Oracle Spatial i SQL Server Spatial.
 • Wizualizowanie, planowanie, analiza i ocena projektów miejskich

  • Łącz dane inżynierskie i obrazy 3D w celu wizualizowania modeli 3D miast i wykonywania analizy przestrzennej w 3D na wszystkich etapach cyklu życia infrastruktury. Przekazuj w odpowiednim kontekście założenia projektowe, analizy i wyniki, korzystając z wysokiej jakości renderowania i animacji. Możesz je stosować zarówno w odniesieniu do pojedynczego obiektu, jak i dla całego miasta.
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Podsumowanie produktu
  OpenBuildings Designer

  Projektuje, analizuje, dokumentuje i wizualizuje budynki dowolnego rozmiaru, o dowolnej formie i w dowolnym stopniu złożone za pomocą wielobranżowej aplikacji dla architektów i inżynierów.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

 • OpenRoads Designer
  Podsumowanie produktu
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Civil Engineer

  Surveyor

 • Bentley Navigator
  Podsumowanie produktu
  Bentley Navigator

  Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • LEGION Model Builder
  Podsumowanie produktu
  LEGION Model Builder

  Generuj nieograniczone otoczenie przestrzenne, w którym można przeprowadzić dokładną symulację złożonej dynamiki ruchu pieszych. Działania i elementy pośrednie, takie jak oczekiwanie, tworzenie się kolejek oraz schody i schody ruchome są przedstawiane w oprogramowaniu LEGION za pomocą przestrzennych obiektów.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • LEGION Simulator
  Podsumowanie produktu
  LEGION Simulator

  Generuj symulacje, przewidując możliwości w wielu scenariuszach, i odkrywaj, jak piesi i tłum zachowują się w infrastrukturze.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Operator

  CAD Designer

 • MicroStation
  Podsumowanie produktu
  MicroStation

  Modelowanie, tworzenie dokumentacji i wizualizacja projektów infrastrukturalnych dowolnego typu, o dowolnej skali i złożoności.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  CAD Designer

  CAD Manager

 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Project Team

 • Bentley Descartes
  Podsumowanie produktu
  Bentley Descartes

  Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Surveyor

  GIS Professional

  Mapping Professional

  CAD Designer

 • Bentley Pointools
  Podsumowanie produktu
  Bentley Pointools

  Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Surveyor

  CAD Designer

 • LumenRT
  Podsumowanie produktu
  Bentley LumenRT

  Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Civil Engineer

  GIS Professional

  Mapping Professional

  CAD Designer

 • OpenCities Map
  Podsumowanie produktu
  OpenCities Map

  Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Surveyor

  GIS Professional

  Mapping Professional

 • ContextCapture Center
  Podsumowanie produktu
  ContextCapture Center

  Szybkie opracowywanie szczegółowych modeli 3D o dowolnej wielkości w oparciu o zdjęcia cyfrowe do wykorzystania w projektowaniu, budowie lub prowadzeniu działalności.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Surveyor

  Field Technician

  CAD Designer

 • OpenRoads Navigator
  Podsumowanie produktu
  OpenRoads ConceptStation

  Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Civil Engineer

  Surveyor

 • Navigator Mobile
  Podsumowanie produktu
  Navigator Mobile

  Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Field Technician

 • ProjectWise Edge
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Edge

  Przeglądanie, analizowanie i zatwierdzanie najbardziej aktualnych danych projektu w dowolnym miejscu i czasie.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  Architect

  Civil Engineer

  Surveyor

  Field Technician

 • OpenCities Map Mobile
  Podsumowanie produktu
  Bentley Map Mobile

  Uzyskaj dostęp do firmowego GIS i danych infrastrukturalnych w terenie za pomocą tabletu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez

  GIS Professional

  Field Technician

Specjalizacje
 • Project Team

 • Architect

 • Civil Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Mapping Professional

 • Field Technician

 • Operator

 • CAD Designer

 • CAD Manager