• Kontenery i-model firmy Bentley

    Kontenery i-model udostępniają informacje BIM

Zestaw narzędzi programistycznych dla kontenerów i-model

Kontenery i-model to kontenery przeznaczone do wymiany informacji pomiędzy aplikacjami biorącymi udział w przepływach prac projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych rezultatów. Kontenery i-model mogą zawierać szczegółowe elementy graficzne 3D wraz z graficznie zindeksowanymi danymi przypisania i danymi biznesowymi. Kontenery i-model są zaprojektowane tak, aby były przenośne, bezpieczne i niezmienne. Kontenery i-model są samoopisujące się i nie potrzebują aplikacji źródłowej do dokładnego wyświetlenia grafiki lub wbudowanego przypisania. Kontenery i-model zachowują swoje pochodzenie, informacje o tym, kiedy i przez kogo zostały utworzone.  

Zestaw SDK dla kontenerów i-model posiada zarówno środowisko natywne jak i zarządzane:

  • Zarządzany zestaw SDK dla kontenerów i-model tylko do zapisu (.Net) jest wykorzystywany do osadzenia w aplikacji możliwości tworzenia kontenerów i-model zdolnych do współpracy z określonymi aplikacjami firmy Bentley.

  • Zarządzany zestaw SDK dla kontenerów i-model do odczytu/zapisu (.Net) jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji zapisujących i odczytujących kontenery i-model zawierające zarówno informacje graficzne jak i biznesowe.  Tego zestawu SDK możesz używać do takich przepływów pracy jak wizualizacje czy analizy kosztów. 

  • Zarządzany i natywny zestaw SDK dla kontenerów i-model (.Net i C++) pozwala na wykorzystanie C++ do rozszerzenia możliwości zarządzanych API.  

Używaj zestawów SDK dla kontenerów i-model do dostosowywania przepływów prac wymiany rezultatów.  Jeśli jesteś sprzedawcą chcącym współpracować z aplikacjami firmy Bentley, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia wymagań i Twojego przypadku użytkowania.

Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Prenumerata SELECT Bentley Developer

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak można rozwijać oprogramowanie i aplikacje z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie API SDK oraz uzyskać wsparcie dla programistów.

Skontaktuj się z nami