• ProjectWise SDK

    Wzmocnienie zespołów realizujących projekty

Zestaw narzędzi programistycznych dla ProjectWise

Zestaw SDK dla ProjectWise firmy Bentley zapewnia programistom biblioteki i narzędzia pozwalające na tworzenie niestandardowych narzędzi użytkowych i rozszerzeń dla ProjectWise. Zawarte w zestawach SDK biblioteki, przeznaczone do dostosowania przez klienta, oferują szeroki zakres metod ustalania sesji, integracji i komunikacji ze źródłami danych ProjectWise. Biblioteki klienta również zawierają wyczerpujący zestaw mechanizmów do przechwytywania, pozwalających na uruchamianie procesów w oparciu o wydarzenia użytkownika w programie ProjectWise Explorer, takie jak wyewidencjonowanie dokumentu czy zmiana jego stanu.

 
Zestaw SDK składa się z kilku bibliotek „C”, które są powiązane z projektem Microsoft Visual Studio w celu tworzenia aplikacji dla systemu Windows, aplikacji konsoli, modułów niestandardowych i usług.  Zestaw SDK zawiera również skoncentrowane wsparcie dla aplikacji internetowych.
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Prenumerata SELECT Bentley Developer

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak można rozwijać oprogramowanie i aplikacje z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie API SDK oraz uzyskać wsparcie dla programistów.

Skontaktuj się z nami