• Projektowanie i modelowanie analityczne

  Opracowywanie aplikacji inżynieryjnych

Zestawy SDK do projektowania i modelowania analitycznego

Niezależnie od tego, czy jesteś administratorem systemu CAD, osobą zaczynającą programowanie czy tez opracowujesz profesjonalne komercyjne aplikacje, możesz skorzystać z bogatych w funkcje zestawów SDK i API dla MicroStation CONNECT Edition. Użyj tego środowiska programistycznego, aby tworzyć i dostosowywać profesjonalne aplikacje dla MicroStation i innych aplikacji firmy Bentley.

API MicroStation jest zalecaną metodą uzyskiwania dostępu do plików DGN firmy Bentley z pełną dokładnością. API MicroStation i aplikacji firmy Bentley mogą być użyte do opracowania prostych narzędzi, dostosowanych komend czy skomplikowanych aplikacji komercyjnych. Prawdę mówiąc, programiści firmy Bentley wykorzystują te same API do opracowywania aplikacji opartych na MicroStation. Oprogramowanie MicroStation może również hostować wiele programów i aplikacji napisanych w C, C++, C# lub Visual Basic i łączyć się z nimi.

Czytaj więcej +
Aplikacja branżowa
 • Projektowanie i inżynieria mostów

  • RM Bridge TCL API zapewnia interfejs do bazy danych RM Bridge. API jest oparty o skrypt, który pozwala czytać i zapisywać plik ASCII w tym formacie. Inne aplikacje potrzebują własnych procedur dostępu lub wytwarzania tych informacji. Powszechną metodą jest użycie aplikacji do zapisania modelu w TCL w celu ułatwienia dalszych obliczeń w RM Bridge.
 • Projektowanie i analiza budynków

  • Jeśli jesteś programistą, który chce wbudować lub rozszerzyć funkcjonalność AECOsim Building Designer, możesz wykorzystać AECOsim Building Designer SDK. Udostępnia on zasoby, takie jak kompilatory MDL, łączniki i debugger, a także pliki nagłówkowe, odnośnik funkcji API oraz przykłady kodu źródłowego. AECOsim Building Designer może również hostować różne programy i aplikacje napisane w C, C ++, C# lub Visual Basic oraz z nimi współpracować.
 • Projektowanie dróg i terenu budowy

  • OpenRoads jest wszechstronnym i kompleksowym rozwiązaniem do projektowania 3D infrastruktury budownictwa lądowego. Unikalny parametryczny Corridor Modeler oferuje kompletne środowisko do wizualnego projektowania 3D wszystkich aspektów korytarza drogowego oraz zapewnia automatyczną zgodność ze standardami przy badaniu opcji projektowych. OpenRoads SDK umożliwia dostęp tylko do odczytu do geometrii poziomej i pionowej oraz do modelu terenu, obsługuje każdy język .NET i zapewnia dokumentację wraz z przykładami.
 • Projektowanie infrastruktury kolejowej

  • Bentley Rail Track to kompleksowa aplikacja do wstępnego i szczegółowego projektowania w 3D infrastruktury kolejowej. Zestaw narzędzi programistycznych (SDK) dla Bentley Rail Track umożliwia wykorzystanie technologii OpenRoads w środowisku .NET z dokumentacją i przykładami.
 • Analiza i projektowanie konstrukcji

  • Oprogramowanie do zintegrowanego modelowania konstrukcji (Integrated Structural Modeling, ISM) firmy Bentley ułatwia wymianę informacji o projekcie w zakresie inżynierii konstrukcji między niezależnie opracowanymi aplikacjami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi do modelowania, analizy i projektowania, szkicowania lub detalowania. ISM SDK zapewnia API, dokumentację i przykładowy kod, co pozwala na przygotowanie aplikacji do udziału w obiegach ISM. API ISM oferuje również metody publikowania i-modeli, które można przeglądać w komputerze lub aplikacji mobilnej z obsługą i-modeli, w tym w aplikacji Structural Navigator Mobile.
CONNECT
Are you developing on our latest technology?
BDN Members, get started now. Your users await!
Get CONNECT SDK
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Prenumerata SELECT Bentley Developer

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak można rozwijać oprogramowanie i aplikacje z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie API SDK oraz uzyskać wsparcie dla programistów.

Skontaktuj się z nami