• Akademia Rozwoju BIM

    Rozwijanie najlepszych praktyk dotyczących procesów BIM

Najlepsze praktyki strategii BIM i procesy dotyczące danych

Nie sposób nie zauważyć korzyści płynących z przyjęcia procesu BIM, których można doświadczyć w projektach wszystkich rodzajów i o wszystkich rozmiarach. Firmy, które zaczną stosować metodologię BIM, zyskają przewagę nad konkurencją.

Dokonanie zmian nie zawsze jest proste. Właśnie dlatego stworzyliśmy program Akademii Rozwoju BIM. Akademia współpracuje z przedsiębiorstwami na wszystkich  poziomach branży, aby edukować personel i wszystkich uczestników łańcucha dostaw na temat  przepływu pracy BIM oraz zaoferować im umiejętności i wiedzę potrzebne do realizacji projektów światowej klasy.

To, czego nauczamy w Akademii, może być dostosowane do Twojego projektu. Normy branżowe  oraz procesy, które tworzą podstawę programu nauczania (tj. normy BS 1192  i PAS 1192) zostały opracowane przez organizację BIM Task Group z Wielkiej Brytanii. Tworząc replikę środowiska konkretnych systemów i procesów, możemy opracować najlepszą metodologię  pracy oraz sposób w jaki należy przygotować pracowników danego przedsiębiorstwa do realizacji projektów. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w projekt będą lepiej poinformowane i zrozumieją, jak ważne są procesy BIM.
Visit our BIM Advancement Academy
Ready to experience the difference BIM makes to your next project? Our Bentley BIM Advancement Academy helps you get your organization BIM-ready.
Contact Us
BIM Assessment
Benchmark your organization against best practices and against your peers by assessing your BIM maturity level.
Contact Us