• Akademie rozwoju

    Usprawnij realizację projektów i uporządkuj ekosystem swojego projektu

Wprowadzanie, najlepsze praktyki i zarządzanie zmianami

Uporządkuj skomplikowane projekty infrastrukturalne za pomocą innowacyjnego programu Akademia rozwoju firmy Bentley. Dostosowana Akademia zaoferuje program nauczania właściwy dla danej branży, projektu i portfolio majątku stałego, który będzie również skalowalny i elastyczny, aby można go było dopasować do dowolnego scenariusza projektu.


Więcej informacji