Oświadczenie dotyczące sekcji 508 ustawy rehabilitacyjnej

Dostęp do technologii elektronicznej i informacyjnej dla osób niepełnosprawnych

Produkty firmy Bentley Systems, Incorporated („Bentley”) są zgodne ze Electronic and Information Technology Accessibility Standards („Standardy”) określonymi dla produktów oprogramowania w ramach Federal Information Technology Accessibility Initiative, z następującymi wyjaśnieniami:

Produkty firmy Bentley są zgodne w takim stopniu, że sprzęt i system operacyjny są zgodne ze Standardami, a projekt i wdrażanie dostępnych systemów informatycznych sprawia, że technologia wspomagająca jest dostępna. Osoby niepełnosprawne mogą wymagać specjalistycznego, oprogramowanie związanego z ułatwieniem dostępu lub urządzeń peryferyjnych dla wygody korzystania z produktów firmy Bentley.

Stopień zgodności produktów firmy Bentley ze Standardami można określić tylko w kontekście konkretnych systemów informatycznych, do których mają być włączone. Uściślenie Standardów przez agencje nabywające w celu określenia specyficznych wymagań dotyczących dostępności dla programistów agencji wymagałoby określenia dodatkowych, jeśli w ogóle, kompatybilności produktów firmy Bentley.