• Zasoby

  Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach produktów i usług firmy Bentley oraz o korzyściach płynących z ich używania

 • SUPERLOAD
  Arkusz danych SUPERLOAD firmy Bentley to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do inteligentnego dopuszczania do ruchu pojazdów ponadwymiarowych lub zbyt ciężkich.
 • Woda
  Arkusz danych Firma Bentley® umożliwia właścicielom-operatorom kopalń z powodzeniem zrealizować zrównoważone systemy wodno-ściekowe dzięki łatwemu w urzeczywistnieniu uniwersalnemu zestawowi aplikacji do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej, zaspokajającej potrzeby działalności górniczej.
 • WaterSolution
  Arkusz danych W pełni zintegrowane rozwiązanie firmy Bentley dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej odpowiada na potrzeby właścicieli-operatorów i inżynierów, którzy zajmują się cyklem życia infrastruktury wodnej.
 • ProjectWise Construction Work Package Server
  Arkusz danych Używając ProjectWise Construction Work Package Server, konstruktorzy mogą pokonać wyzwania, które przyczyniają się do przekroczenia kosztów i harmonogramów, drogich przeróbek i problemów związanych z bezpieczeństwem.
 • Broszura produktu ProjectWise Construction Work Package Server
  Arkusz danych ProjectWise Construction Work Package Server jest pierwszym komercyjnym, celowym rozwiązaniem, które umożliwia konstruowanie z użyciem norm pakietów pracy.