• Zasoby

  Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach produktów i usług firmy Bentley oraz o korzyściach płynących z ich używania

 • stub_DataSheet_290x163
  ProSteel
  Arkusz danych ProSteel zapewnia inżynierom konstrukcyjnym, kreślarzom i producentom możliwość efektywnego i dokładnego opracowania modeli i dokumentacji konstrukcji stalowych.
 • stub_DataSheet_290x163
  LEGION Simulator
  Symulacja ruchu pieszych i eksploatacji przestrzeni w celu zapewnienia infrastruktury dostosowanej do wymogów urbanistycznych
 • stub_DataSheet_290x163
  OpenBuildings™ Designer
  Arkusz danych OpenBuildings Designer to aplikacja do wielobranżowego projektowania budynków, która zapewnia procesy pracy BIM w celu dostarczenia bogatych w informacje modeli do projektowania, analizy, symulacji i dokumentacji budynków.
 • stub_DataSheet_290x163
  OpenBuildings Designer
  Arkusz danych OpenBuildings Designer to aplikacja do wielobranżowego projektowania budynków, która zapewnia procesy pracy BIM w celu dostarczenia bogatych w informacje modeli do projektowania, analizy, symulacji i dokumentacji budynków.
 • stub_DataSheet_290x163
  OpenBuildings Station Designer
  Arkusz danych OpenBuildings Station Designer to wielobranżowa aplikacja BIM do projektowania i symulacji stacji kolejowych. Aplikacja zawiera zestaw roboczy z definicjami powierzchni funkcjonalnych i katalogiem komponentów projektów
 • stub_ist_55521046_ComputerCollaborate_2XL
  MicroStation Interoperability Comparison
  Arkusz danych Arkusz porównawczy dotyczący interoperacyjności produktów marki MicroStation