• Tetra Tech Proteus

    Projekt metali ziem rzadkich — uranu Kvanefjeld

    Narsaq, Kujalleq, Grenlandia

Podsumowanie projektu

Projekt

Przedsiębiorstwo Greenland Mining and Energy Limited (GMEL) zatrudniło Tetra Tech Proteus (TTP) do zapewnienia usług wielobranżowego projektowania, szacowania kosztów kapitałowych i pomocy przy planowaniu realizacji w ramach studium wykonalności projektu przetwórni metali ziem rzadkich i uranu Kvanefjeld o wartości 1,5 miliarda dolarów. Projekt wymagał, aby przedsiębiorstwo TPP zaprojektowało obiekty przetwórni, które wywierałyby minimalny wpływ na miejscową osadę. TPP potrzebowało elastycznych narzędzi do modelowania i współpracy, cechujących się przy tym efektywnością wymiany danych, aby sprostać wymaganiom związanym z projektem, projektowaniem dla zimnego klimatu, budową i globalną komunikacją, przy jednoczesnym zapewnieniu ekonomicznego podejścia do wdrożenia projektu.

Rozwiązanie

Aby podejść do projektu ekonomicznie, przedsiębiorstwo TPP ponownie wykorzystało swoją bibliotekę wcześniej stworzonych modeli instalacji przemysłowych i wyposażenia Bentley jako szablonów projektów. Zaprojektowanie modułowej konstrukcji obiektów i ulokowanie ich na przełęczy między górami pomogło zminimalizować wizualny wpływ na osadę, oraz uwzględniało ograniczenia dla konstrukcji i zaopatrzenia na miejscu wynikające z arktycznego klimatu. Dzięki zastosowaniu narzędzi do modelowania i współpracy firmy Bentley, TPP było w stanie wykonać projekt w Australii, przejść szkolenia arktyczne organizowane przez kanadyjskich współpracowników i komunikować się z chińskimi partnerami GMEL za pomocą wirtualnego modelu 3D, który był równocześnie widziany na trzech kontynentach i omawiany w dwóch językach.

Rezultaty

Wykorzystanie rozległej biblioteki modeli wyposażenia i instalacji przemysłowych wcześniej opracowanych przy użyciu oprogramowania Bentley pozwoliło oszczędzić czas i środki na opracowaniu skoordynowanego modelu instalacji przemysłowej. Połączenie Google Earth z modelem 3D projektu Bentley pozwoliło TPP zoptymalizować układ instalacji przemysłowej, zmniejszyć koszty wykopania skał oraz koszty wylania betonu i położenia stalowego rurociągu oraz zmniejszyć koszty kapitałowe związane z instalacją elektryczną w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji przedsiębiorstwa GMEL. Praca w zintegrowanym środowisku modelowania ułatwiła wielobranżową, globalną współpracę w czasie rzeczywistym i zmniejszyła liczbę kolizji. Połączenie metod projektowania TTP z oprogramowaniem firmy Bentley cechującym się wysoką efektywnością wymiany danych sprzyjało stworzeniu spójnych ram dla ekonomicznego wdrożenia projektu.

Oprogramowanie

Efektywność wymiany danych i zdolności projektowania oprogramowania firmy Bentley ułatwiły globalną komunikację, pozwoliło zminimalizować koszty i zwiększyć mobilność danych. Dzięki użyciu narzędzia Structural Modeler TPP zastosowało części i grupy zmagazynowanych modeli, które zostały zaprojektowane we wcześniejszych wersjach MicroStation, co znacząco skróciło czas i zmniejszyło koszty wymagane do stworzenia ostatecznego projektu 3D. Zintegrowane modelowanie 3D umożliwiane przez firmę Bentley pozwoliło osobom zainteresowanym z różnych biur mieszczących się w różnych państwach przeglądać model i manipulować nim w czasie rzeczywistym, upraszczając procesy prac i zmniejszając ryzyko.

Outcome/Facts
  • Using Bentley’s engineering and design tools, TTP provided multi-disciplined design, capital cost estimates, and implementation planning assistance for GMEL’s USD 1.5 billion Kvanefjeld Rare Earth - Uranium Project in southern Greenland.
  • TTP’s use of prior Bentley models as templates, linked into Google Earth, enabled the team to quickly and accurately produce a 3D visual design that could be analyzed and modified early on, saving significant time and costs to maximize GMEL’s ROI.
  • Working in Bentley’s integrated modeling environment facilitated collaboration among stakeholders in two languages and on three continents, simultaneously, to successfully meet design criteria and address procurement and construction challenges in an Arctic climate.
Quote:
  • “Utilizing Bentley’s engineering and design software allows Tetra Tech to remain competitive in the Australian market where labor costs are high.”

    Zvon Ponos Director Tetra Tech Proteus