• Tetra Tech Proteus

    Projekt rozbudowy Tanami

    Pustynia Tanami, Terytorium Północne, Australia

Podsumowanie projektu

Projekt

Projekt rozbudowy kopalni Tanami o wartości 65 milionów AUD ma na celu zwiększenie wydajności kopalni złota Tanami będącej własnością firmy Newmont i mieszczącej się na Terytorium Północnym w Australii. Aby zwiększyć produkcję złota przy jednoczesnym usprawnieniu wydajności operacyjnej 20-letniego zakładu przetwórczego Tanami, firma Tetra Tech musiała zaprojektować rozwiązanie polegające na instalacji dodatkowego wyposażenia w obrębie ograniczonego obszaru istniejącej kopalni. Nowa infrastruktura zwiększyłaby wydajność zakładu przetwórczego z 2,3 do 2,6 milionów ton rocznie i zapewniłaby bezpieczniejsze środki produkcji wymaganego materiału podsadzkowego koniecznego dla funkcjonowania kopalni.

Rozwiązanie

Firma Tetra Tech użyła oprogramowania OpenPlant wraz z licznymi aplikacjami firmy Bentley w celu opracowania kompleksowych modeli 3D, których użyto do automatycznego wygenerowania wykazów potrzebnych materiałów (Material Take-Off – MTO) dla rurociągów, konstrukcji betonowych i stalowych. Oprogramowanie OpenPlant PID pozwoliło na szybkie generowanie schematów P&ID (rurociągów i oprzyrządowania) wymaganych do wykonania szczegółowych prac inżynierskich, podczas gdy oprogramowanie OpenPlant Isometrics Manager wykorzystano do automatycznego wygenerowania rysunków izometrycznych bezpośrednio na podstawie modelu 3D rurociągu. Zespół projektowy wykorzystał technologię kontenerów i-model firmy Bentley do publikowania inteligentnych modeli z oprogramowania AECOsim Building Designer i OpenPlant Modeler oraz ProjectWise, które były wykorzystywane jako wspólne środowisko danych. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Navigator do przeglądów projektów, firma Tetra Tech umożliwiła analizę potencjalnych problemów eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz wykrywanie i rozwiązywanie kolizji.

Rezultaty

Efektywność wymiany danych oprogramowania firmy Bentley przywróciła stary zakład do życia w obrębie mniejszego obszaru, niż byłoby to możliwe w innym przypadku. Wykorzystanie precyzyjnego modelu 3D istniejących i nowych obiektów zakładowych udoskonaliło elementy bezpieczeństwa projektu i umożliwiło mobilność informacyjną w obrębie wielobranżowego zespołu projektującego, co z kolei doprowadziło do jaśniejszych dyskusji dotyczących metod dostępu i wyjścia, metod konserwacji sprzętu, oraz opracowania planów dostępu i pracy dla żurawi.

Oprogramowanie

Wykorzystanie oprogramowania OpenPlant PID do przesyłania schematów P&ID oraz synchronizowania bazy danych w istotny sposób skróciło czas wykonywania rysunków, ponieważ zmiany elementów rurociągów i wyposażenia zakładu nie wymagały ponownego opatrywania rysunków etykietami. Efektywność wymiany danych oprogramowania OpenPlant i AECOsim Building Designer pozwoliła firmie Tetra Tech na automatyczne opatrzenie etykietami końcowych materiałów 2D przy użyciu informacji wyczytanych z modelu 3D, co eliminowało konieczność przeróbek i skracało czas przygotowań wymagany dla planów zakładu i rzutów pionowych o 35 godzin dla jednego rysunku. Zespół projektowy firmy Tetra Tech polegał na możliwościach automatycznego generowania przez oprogramowanie OpenPlant Isometrics oraz na jego zdolności do obliczania i wykorzystywania pustej przestrzeni w obrazach izometrycznych. Oprogramowanie firmy Bentley do tworzenia inteligentnych rysunków izometrycznych skróciło czas generowania rysunków izometrycznych z trzech godzin do jednej godziny dla każdego rysunku, co skutkowało oszczędnościami klienta w wysokości 250 000 dolarów.

Outcome/Facts
  • Integrating OpenPlant and AECOsim Building Designer allowed Tetra Tech to automatically label 2D deliverables using the intelligence read from the 3D model, reducing preparation time by 35 hours for each drawing.
  • Tetra Tech used OpenPlant PID to retain and modify the intelligence attached to the P&IDs, and to bring the intelligence to components that needed to split from congested drawings.
  • Using OpenPlant Isometrics Manager reduced isometric generation time from three hours to one hour per isometric, resulting in a savings of USD 250,000.
Quote:
  • “Using OpenPlant Isometrics Manager to auto-generate piping isometrics reduced the time it would have taken moving labels around to make the isometric clearer to read. Tetra Tech reduced its isometric generation time from three hours to one hour per isometric. With over 1500 isometrics, this saved the client around USD 250,000.”

    Greg Short Principal Process Engineer Tetra Tech Proteus