• Tenaga Nasional Berhad

    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego w elektrowniach Tenaga Nasional Berhad

    Malaysia

Podsumowanie projektu

Projekt
Na przestrzeni lat, Tenaga Nasional Berhad (TNB), największe przedsiębiorstwo energetyczne w Malezji, wdrożyło szereg inicjatyw na rzecz poprawy wydajności majątku trwałego, takich jak skoncentrowana na niezawodności konserwacja, zarządzanie zakładami produkcyjnymi, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz konserwacja predykcyjna. Jednak istotne informacje z tych inicjatyw były zawarte w wielu bazach danych lub dokumentach papierowych. TNB uruchomiło program w celu centralizacji wszystkich informacji opartych na istniejących warunkach, aby uzyskać wgląd i zapewnić terminowość oraz dokładność decyzji.  

Rozwiązanie
Oprogramowanie AssetWise firmy Bentley zostało wdrożone w 10 elektrowniach TNB w celu zintegrowania różnych inicjatyw w spójny proces biznesowy. Oprogramowanie to zapewnia jedną platformę, która rejestruje dane elektrowni z systemu PI firmy TNB w czasie rzeczywistym, dane z lokalnych mierników, dane z monitorowania stanu, dane transakcyjne z SAP. Dzięki temu firma TNB może teraz natychmiast ocenić stan eksploatacji majątku trwałego, umożliwiając inżynierom bardziej terminowych i świadomych decyzji o interwencjach, co ogranicza reaktywność konserwacji. 

Wyniki
Inicjatywa zarządzania wydajnością majątku trwałego (APM) zmniejszyła ryzyko awarii i przestojów zakładu, jak również ryzyko wystąpienia poważnych awarii sprzętu. Wzrost wydajności osiągany jest dzięki lepszemu planowaniu i ustalaniu harmonogramu odpowiedniej pracy we właściwym czasie. Przy mniejszej liczbie przestojów, TNB może dostarczać nieprzerwane zasilanie dla swoich klientów.  

Oprogramowanie

Zintegrowany system APM jest scentralizowanym źródłem krytycznych informacji wspomagających analizę, rozwój strategii i proces decyzyjny. Co najważniejsze, skuteczność wdrożonej strategii konserwacji może być mierzona i oceniana w oparciu o wskaźniki wyników (wskaźniki opóźnionych) i proaktywne wskaźniki procesu (wskaźniki wiodące) dla danego elementu majątku trwałego.   
Outcome/Facts:
  • The APM initiative eliminated data silos for field-level technicians, operations and maintenance personnel, engineers, and management.
  • By reducing the time taken to collect and analyze asset data, TNB may reduce downtime by an estimated 5%.
  • The AssetWise APM solution enables TNB to plan for the unplanned incident in terms of manpower, spare parts, and so on.
User Quote:
  • “The Bentley asset performance management software solution was chosen to help: closely monitor and analyze the current condition of the transformer; carry out comprehensive analysis on asset criticality, risk assessment, and reliability centered maintenance (RCM); and develop asset prioritization, RCM, and an asset indicator and asset health index.”

    Shahid Ab Rahim Tenaga Nasional Berhad