• SA Water

  Narzędzia do analizy predykcyjnej i analizy operacyjnej, sieć dystrybucji wody w strefie metropolitarnej Adelajdy

  Adelajda, Południowa Australia, Australia

Podsumowanie projektu

  • SA Water designs innovative Decision Support Tools program using AssetWise Amulet
Projekt

Projekt North South Interconnection System Project (NSISP) łączący północną i południową strefę wodociągową Adelajdy, zapewnił SA Water wysoce zintegrowaną sieć wodociągową pozwalającą na ciągłą rekonfigurację i dostawę wody z różnych źródeł z sześciu zakładów uzdatniania wody do klientów. Aby zarządzać kosztami operacyjnymi i w celu optymalizacji procesu decyzyjnego i, który wpływałby na bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę w ramach tej złożonej sieci o wartości 400 milionów AUD, przedsiębiorstwo SA Water musiało zintegrować, przetworzyć i prognozować informacje z różnych źródeł i intuicyjnie je wyświetlać.

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo SA Water zaprojektowało i wdrożyło przełomowy program narzędzi wspierających proces decyzyjny (Decision Support Tools – DST) mający na celu integrację informacji, usprawnienie procesu decyzyjnego i zmniejszenie kosztów w celu zapewnienia optymalnego działania sieci wodociągowej. Używając AssetWise Amulet jako podstawę dla DST, SA Water zarządzało wszystkimi informacjami o sieci za pomocą jednego portalu, miało dostęp do analiz operacyjnych i predykcyjnych w czasie rzeczywistym, co pozwalało zrozumieć bieżącą i przyszłą aktywność sieci i pozwalało podejmować uzasadnione decyzje dotyczące działania wodociągów.

Rezultaty

Oprogramowanie AssetWise Amulet wykorzystywane jako podstawa dla programu DST, pozwoliło przedsiębiorstwu SA Water zaoszczędzić 3 miliony AUD jedynie na kosztach elektryczności miedzy rokiem 2013 a 2014. Narzędzie do zarządzania portfelem energetycznym i cenami energii AssetWise Amulet umożliwiło SA Water określenia optymalnego czasu dla operacji pompowania w pięciu dużych rurociągach, co zapewniło dodatkowej oszczędności. Dzięki zoptymalizowanym operacjom hydraulicznym i operacjom zakładów uzdatniania wody, przedsiębiorstwo SA Water zmniejszyło koszty operacyjne o 400 000 AUD w ciągu sześciu miesięcy i spodziewa się większych oszczędności w miarę, jak dostępne będą dokładniejsze dane. Otrzymywanie wszystkich informacji za pośrednictwem jednego portalu usprawniło współpracę i ułatwiło podejmowanie bardziej uzasadnionych decyzji związanych z optymalnym bezpieczeństwem i eksploatacją wodociągów.

Oprogramowanie

Przedsiębiorstwo SA Water użyło narzędzi AssetWise Amulet do analiz predykcyjnych i operacyjnych do zestawienia informacji z szerokiej gamy źródeł w celu wykonania obliczeń i ustalenia oraz przewidzenia wpływu na decyzje operacyjne. Zmaksymalizowało to wydajność operacyjną przy jednoczesnym zwiększeniu szans na oszczędności. Narzędzie do wyświetlania stanu sieci połączyło zarządzanie majątkiem trwałym, system informacji geograficznej, dane o jakości wody, o bilingu i dane meteorologiczne w jednym portalu, umożliwiając podejmowanie w pełni uzasadnionych decyzji. Ponadto SA Water wykorzystało narzędzie do zarządzania portfolio energetycznym do uzyskania dostępu co cen energii elektrycznej w czasie rzeczywistym w celu zrozumienia wpływu kosztów energii elektrycznej na sieć wodociągową.
Outcome/Facts
 • As part of the AUD 400 million NSISP, AssetWise Amulet provided the foundation for SA Water’s DST program, which enhanced efficiency and reduced operational costs by over AUD 3 million.
 • Using AssetWise Amulet, SA Water accessed real-time information in a single portal to determine and predict the impact of operational decisions on water supply security and costs.
 • Using an integrated information management system for analysis and decision-making proved to be a valuable cost savings opportunity and operational investment for SA Water.
Quote:
 • “Amulet…makes a big difference to the way we organize our network and how effectively we can operate.”

  Steve McMichael manager of production planning SA Water