• Roy Hill Iron Ore

  Optymalizacja sieci wodociągowej i odwadniającej

  Pilbara, Australia Zachodnia, Australia

Podsumowanie projektu

  • Dewatering network
  • Process pond fill
  • Water Supply and Dewatering Network Optimization
  • Dewatering network
  • Process pond fill

Projekt

Firma Roy Hill Iron Ore opracowuje wartą 10 miliardów AUD kopalnię odkrywkową przetwarzającą 55 milionów ton rocznie w Australii Zachodniej. Ten ogromny projekt wymaga systemów wodociągowych i odwadniania obejmujących 300 kilometrów kwadratowych. Firma Roy Hill planuje zmniejszyć koszty w ciągu 20-letniego okresu użytkowania kopalni (Life of mine – LOM) dzięki optymalizacji projektu i eksploatacji zintegrowanej sieci wodociągowej. Ten plan o wartości 500 mln AUD zapewni infrastrukturę wodociągową, która będzie szybko dostosowywać się do rozszerzających swój zasięg operacji górniczych.

Rozwiązanie

Zespół ds. zarządzania wodą zapewnia zmienne ilości wody w lokalizacjach konsumentów, zachowując przy tym ograniczone wody gruntowe. Model hydrauliczny WaterGEMS informuje o wszelkich decyzjach dotyczących planowania i projektu. Dzięki modelowaniu aktualnych i przyszłych scenariuszy zespół optymalizuje rozmiary rurociągu, wartości ciśnienia, czas działania pompy w odwiercie oraz inne czynniki w celu spełnienia wymagań eksploatacyjnych przy minimalnych kosztach. Zespół unika opóźniania operacji górniczych utrzymując poziom wód gruntowych co najmniej na 1 metr poniżej poziomu wyrobiska.

Rezultaty

Zoptymalizowana sieć pozwoliła zaoszczędzić ponad 1,75 miliona AUD – głównie w wydatkach kapitałowych (CAPEX) – w ciągu dwóch pierwszych lat działalności. Firma Roy Hill spodziewa się, że łączna wysokość oszczędności na wydatkach kapitałowych i operacyjnych wyniesie 38 milionów AUD w trakcie całego cyklu życia projektu. 138 odwiertów z wodą nieoczyszczoną i 75 odwiertów z wodą słoną pompujących 140 milionów wody dziennie w trakcie najbardziej intensywnych operacji sprawia, że zespół ds. zarządzania wodą jest w stanie zaspokoić zmienne zapotrzebowanie klienta, zachować jakość wód gruntowych i zrealizować cele odwadniania i ograniczania pylenia przy jednoczesnym minimalizowaniu usuwania nadwyżek wody.

Oprogramowanie

Model hydrauliczny WaterGEMS zawiera zarówno zbudowane obiekty w terenie jak i obiekty, które dopiero mają być wybudowane. Dzięki zapoznawaniu się z aktualnymi i przyszłymi scenariuszami i przeprowadzaniu symulacji dla długich okresów czasu w modelu hydraulicznym zespół projektowy może lepiej zrozumieć działanie systemu, odpowiedzieć na pytania o nieznane dotąd kwestie i usunąć element konserwatyzmu z procesu projektowania, redukując w ten sposób łączny koszt projektu. Na przykład identyfikacja i eliminacja obszarów o niskiej wydajności zmniejszyła wydatki operacyjne, takie jak ilość energii i liczba pomp w odwiertach wymaganych do utrzymania poziomów w zbiornikach zasilających.

Outcome/Facts
 • Reducing operating pressure allowed the use of smaller PN 6.3 or PN 8 pipes in 80 percent of the system, saving AUD 1.6 million within two years and AUD 16 million LOM.
 • Reducing water supply bore run time reduced fuel use by 20 percent, saving AUD 2.4 million LOM.
 • Reducing pump motor and genset size has saved AUD 1 million to date and AUD 10 million LOM.
 • WaterGEMS ensures mining operations are uninterrupted by enabling rapid turnaround on changing water supply and dewatering operation plans.
Quote:
 • “Bentley’s WaterGEMS software is the cornerstone to successfully delivering an evolving, effective, efficient, and flexible dewatering and water supply system for the Roy Hill mine site.”

  Simon Windsor Superintendent, Water Infrastructure Roy Hill Iron Ore