• MWM Architekci Sp. z o.o.

    Hotel Arłamów

    Ustrzyki Dolne, Podkarpacie, Polska

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma MWM Architekci Sp. z o.o. chciała w ramach przedsięwzięcia typu joint venture stworzyć niepowtarzalny kompleks hotelowy z obszarem konferencyjnym w wyjątkowym historycznym miejscu. Projekt i budowa tego hotelu było dużym wyzwaniem, ponieważ obejmowały one wiele budynków; elektrownię, podziemny zbiornik wody i inne. W celu dotrzymania terminów i kontrolowania kosztów i jakości kadra zarządzająca musiała zapewnić współpracę oraz dokładną koordynację prac wielu firm wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach.

Rozwiązanie
Spółka potrzebowała sposobu na bezpieczną wymianę danych projektowych w obrębie dużej grupy projektantów pracujących w różnych biurach, obsługi modelowania 3D, oraz sposobu na koordynację i udostępnianie informacji z wieloma partnerami i wykonawcami podczas budowy; było to istotne dla unikania błędów i przekroczeń czasu i kosztów. Aby osiągnąć te cele firma użyła różnorodne oprogramowanie z portofolia firmy Bentley Systems.

Rezultaty
Oprogramowanie firmy Bentley umożliwiało skoordynowaną wymianę danych z dużą grupą projektantów i biur projektowych podczas projektowania i budowy, dzięki czemu projekt został szybko zakończony. Ogólne koszty projektu zostały zmniejszone. Na przykład projektanci pracowali z modelami 3D, które umożliwiły im wydajniejszą pracę, wczesne wykrywanie problemów z projektem i minimalizację ogólnego czasu oraz wysiłku koniecznego do zakończenia projektu.

Oprogramowanie
Oprogramowanie firmy Bentley, w tym programy ProjectWise, AECOsim Building Designer, MicroStation, GenerativeComponents, Bentley Navigator, ProSteel i InRoads umożliwiły szybką, łatwą wymianę danych w obrębie dużej grupy projektantów i partnerów w trakcie projektowania i budowy. Kierownicy projektu mogli skutecznie koordynować projekty inżynierskie i eliminować powszechne błędy przy wdrażaniu. W tym samym czasie zautomatyzowane procesy prac i wydajność zapewniane przez oprogramowanie dały pracownikom czas na przemyślenie problemów i poprawę jakości we wszystkich aspektach projektu.
Outcome/Facts:
  • Bentley software enabled MWM Architekci Sp. z o.o. to share information with many partners, eliminate design and implementation errors, and complete construction rapidly.
  • Costs were reduced by minimizing errors and using 3D models for design.
User Quote:
  • “The automated workflows and efficiencies enabled by the software freed up people’s time for thinking through issues and driving quality throughout all aspects of the project.”

    Wacław Matłok Wiceprezes MWM Architekci