Podsumowanie projektu

Projekt

Przedsiębiorstwo ExxonMobil zatrudniło firmę Jacobs do zainstalowania infrastruktury niezbędnej do przyłączenia nowej jednostki odzysku olefin do istniejącego obiektu w Baytown w Teksasie. Projekt NAG o wartości 360 milionów dolarów wymagał instalacji estakady na rury, rurociągu, dodatkowych pomp, nowej sprężarki spalanego gazu, modyfikacji palnika kotła oraz palnika kanału z oprzyrządowaniem i instalacjami elektrycznymi. Aby utrzymać bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko przy pracy w działającym obiekcie, oraz aby osiągnąć terminy realizacji poszczególnych etapów, Jacobs potrzebowało jasno określonych frontów robót i pakietów prac instalacyjnych.

Rozwiązanie

Firma Jacobs użyła narzędzia ConstructSim firmy Bentley do wdrożenia zaawansowanego tworzenia pakietów prac i do planowania wstępnego, co zapewniło właścicielowi wartość dodaną przez zapewnienie przejrzystości harmonogramu projektu i postępów projektu. Oprogramowanie firmy Bentley umożliwiło integrację danych i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, zwiększając udział wszystkich branż we współpracy przy projekcie i skracając ramy czasowe realizacji projektu. Dzięki zastosowaniu zasad oszczędnej budowy w połączeniu z oprogramowaniem ConstructSim i Bentley Navigator, firma Jacobs zmniejszyła koszty budowy przez ułatwienie ułożenia prawidłowej kolejności prac i weryfikacji dostępności materiałów.

Rezultaty

Dostęp do statusu w czasie rzeczywistym zwiększył możliwości wspólnego rozwiązywania problemów. Wykorzystanie oprogramowania ConstructSim i Bentley Navigator pozwoliło firmie Jacobs stworzyć jasno określony wirtualny model budowlany—oraz zaplanować gęstość prac, rozmieszczenie wyposażenia i trasy dostępu i wyjścia—co łącznie przyczyniło się do utrzymania bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka.

Oprogramowanie

Firma Jacobs użyła oprogramowania ConstructSim i Bentley Navigator do zapewnienia przejrzystości między właścicielem projektu i EPC, ułatwiając prawdziwe dzielenie się danymi między wszystkimi branżami i zachęcając do konsekwencji w opracowywaniu pakietów prac i raportowaniu ich. iPady były wykorzystywane w celu zapewnienia przedstawicielom właścicieli i pracownikom budowlanym łatwego dostępu do projektów inżynierskich, budowlanych i do planów w celu zapewnienia prawdziwej przejrzystości postępów projektu. Współpraca przy projekcie została zwiększona za pomocą integracji danych i z pomocą dostępu do statusu w czasie rzeczywistym.

Outcome/Facts
  • ConstructSim and Bentley Navigator allowed stakeholders to visualize project status and maintain and support the schedule in order to reach milestone completion dates.
  • Construction modeling provided consistent work package development and reporting, and ensured that any immediate changes to the project schedule were visible and predictable.
Quote:
  • “Bentley’s ConstructSim software gives EPCs the ability to implement Advanced Work Packaging and WorkFace Planning, adding consistent value to owners by enabling transparency into project data.”

    Dale A. Adcox WorkFace Planning Manager Jacobs