• Insight-wfp

  Rafineria Houston

  Houston, Teksas, Stany Zjednoczone

Podsumowanie projektu

  • Insight-wfp leverages Bentley's ConstructSim on Houston Refinery project

Projekt

Projekt budowy rafinerii o wartości 450 milionów dolarów realizowany przez miasto Houston w Teksasie wymagał od firmy Insight-wfp wdrożenia Systemu zaawansowanego tworzenia pakietów prac w środowisku, w którym planowanie budowy wykonywane jest bardzo często na bieżąco. Usprawniony proces prac wsparłby możliwość zarządzania harmonogramem prac i ryzykiem w rafinerii przez operatora i ułatwiłby pracę brygadierów zakładowych, którzy mogliby dzięki temu zająć się bezpieczeństwem, produktywnością i jakością. Firma Insight-wfp potrzebowała wdrożenia wyraźnie zdefiniowanych pakietów prac instalacyjnych, aby osiągnąć daty realizacji etapów, dbając przy tym o bezpieczeństwo podczas pracy w działającym zakładzie.

Rozwiązanie

Zespół projektowy wdrożył systemy zaawansowanego tworzenia pakietów prac oraz zaawansowanego planowania wstępnego przy użyciu oprogramowania ConstructSim firmy Bentley, które zapewniło wirtualny model budowy oraz umożliwiło kontrolę dokumentów, co było wymagane do zarządzania posiadanymi informacjami. Zdolność oprogramowania ConstructSim do przekazywania złożonych scenariuszy za pomocą symulacji 4D pomogła pracownikom wyznaczać właściwy kierunek, podczas gdy postępy były zapisywane do wykorzystania przy planowaniu kolejnych etapów budowy. Wykorzystanie najlepszych praktyk Zaawansowanego tworzenia pakietów prac w połączeniu z oprogramowaniem firmy Bentley pozwoliło firmie Insight-wfp zmniejszyć koszty projektu i zredukować potrzebny czas przez uproszczenie właściwej sekwencji prac i weryfikacji dostępności materiałów.  

Rezultaty

Oprogramowanie firmy Bentley uprościło bezpośrednie połączenie rzeczywistych postępów zwizualizowanych pakietów prac i harmonogramu budowy, co pozwoliło podwykonawcom budowlanym na podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne im informacje na temat frontów robót. Dzięki przeprowadzaniu planowania wstępnego za pomocą ConstructSim, firma Insight-wfp zmniejszyła wpływ środowiskowy sprzętu budowlanego, przejazdów i odpadów, co zaowocowało zwrotem z inwestycji w wysokości 36 milionów dolarów i pozwoliło na ukończeniem projektu sześć tygodni przed czasem.

Oprogramowanie

Firma Insight-wfp użyła oprogramowania ConstructSim i Navigator do zapewnienia przejrzystości właścicielowi i do zapewnienia spójności w opracowywaniu i raportowaniu pakietów prac. Jedno źródło dokumentów online zapewniło podwykonawcom budowlanym środki do wyszukiwania i pobierania dokumentów elektronicznych w miarę potrzeb i pozwoliło na dokonywanie zmian wersji dokumentów z praktycznie zerowym opóźnieniem. Stabilna realizacja frontów robót pozwoliła zespołowi na ukończenie projektu w ciągu 1,6 miliona roboczogodzin bez żadnych przypadków powodujących stratę czasu, co stanowi wyjątkowy wynik w tej branży i jest uznawane za przykład wydajności na światowym poziomie.

OUTCOME/FACTS:
 • Using ConstructSim to develop definition around RFIs and Change Orders significantly reduced ambiguity regarding cost and impact of change.
 • Navigator was used on field tablets to give owners’ representatives and construction staff live packages and 3D images in the field.
 • The project completed 1.6 million work hours without a single lost time incident—a unique outcome for the industry.
Quote:
 • “We have a very happy owner and contractors with a new business model . . . a scaffold company selling the virtues of planning with ConstructSim to their business partners, and a new hope in an industry that was hungry for change. Our company has a solid business case for information management to support Advanced Work Packaging.”

  Geoff Ryan, PMP AWP Specialist Insight-wfp