• HDR

  Zaprojektowanie i budowa tramwaju TIGER między przystankami Union Station i Oak Cliff

  Dallas, Teksas, USA

Podsumowanie projektu

  • HDR Uses Bentley Software in Innovative Streetcar Project in Dallas, Texas
Projekt

Projekt tramwaju TIGER między przystankami Union Station i Oak Cliff w Dallas obejmował budowę odcinka trasy tramwajowej o długości 1,6 mili (ok. 2,57 km) między Union Station w Dallas a osiedlem Oak Cliff. Mimo, że odcinek ma długość jedynie 1,6 mili, jest to najważniejszy i najdroższy odcinek systemu tramwajowego o wartości wielu milionów dolarów i zapewnia on jedyny przejazd tramwajowy nad tarasem zalewowym rzeki Trinity. Jednotorowe, dwukierunkowe ustawienie tramwaju wymagało zbudowania odlanej na miejscu płyty betonowej wzdłuż historycznego, 101-letniego mostu Houston St. Viaduct Bridge, który wymagał rozległego remontu.

Rozwiązanie 

Dzięki wykorzystaniu zdolności modelowania 2D i 3D oprogramowania InRoads, zespół dopilnował, aby klient zrozumiał w jaki sposób osadzone wytyczne dla torów zawarte w Instrukcji inżynierskiej kolei amerykańskich i konserwacji torów z 2012 r. lepiej przysłużyłyby się projektowi i budowie tramwaju w Dallas. Aby umożliwić mobilność informacyjną dla 70 specjalistów rozproszonych między 18 biurami, wykorzystano ProjectWise do poprawy współpracy i produktywności przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji projektu. 

Rezultaty

Projekt ten zawiera kilka innowacji. Jest to pierwszy tramwaj w Stanach Zjednoczonych wykorzystujący bezprzewodową trakcję szynową. Na ulicach tramwaje są zasilane przez system przewodów napowietrznych, ale jadąc przez most Houston Street Viaduct o długości jednej mili (ok. 1,6 km) zasilane są one „bezprzewodowo” z wewnętrznego systemu magazynowania energii. Projekt używa również stosunkowo nowego w Stanach Zjednoczonych typu szyn, 112TRAM. Tramwaj w Dallas jest dopiero drugim projektem w Stanach Zjednoczonych, który używa tych szyn.

Oprogramowanie

Zespół użył oprogramowania Descartes, GEOPAK, InRoads, MicroStation, Pointools i ProjectWise do wykonania projektu. ProjectWise był systemem zarządzania dokumentami i wirtualnym biurem, które umożliwiało współpracę w czasie rzeczywistym między poszczególnymi członkami zespołu i pomagało minimalizować potencjalne nieścisłości danych. Dzięki użyciu ProjectWise zespół zarządzał ponad 17 000 plików, w tym plikami CAD, obliczeniami inżynierskimi, arkuszami, dokumentami programu Word, dokumentami przeglądu kontroli jakości i zapewniania jakości i korespondencją elektroniczną.

Outcome/Facts:
 • Using ProjectWise, the design team eliminated temporary housing, transportation, per diem allowance, air travel, and office housing expenses associated with co-location. These savings contributed to the design team coming in below the targeted design costs.
 • Through the use of ProjectWise Managed Workspaces, the Dallas Streetcar design team experienced a significant reduction in CAD management hours.
Quote:
 • “Bentley products allowed our nation-wide team to remotely share data, convert graphics, and integrate safety and operational enhancements to design and construct Texas' first modern streetcar system on time and on budget.”

  John Quintero Professional Associate HDR