• Giprotyumenneftegaz

    Jednostka do wstępnego usuwania wody – Pole North Vankor

    Igarka, Kraj Krasnojarski, Rosja

Podsumowanie projektu

Projekt

Pole naftowe i gazowe UPSV-North, mieszczące się w Rejonie turuchańskim w rosyjskim Terytorium Krasnojarskim jest obsługiwane przez Vankorneft, spółkę zależną spółki Rosneft. Ten wysoce skomplikowany obiekt mieszczący się w strefie wiecznej zmarzliny oddziela wodę od błota wodno-gazowo-naftowego zgodnie z normami branżowymi. Na potrzeby tego projektu przedsiębiorstwo Giprotyumenneftegaz wykonało szczegółowy projekt i prace inżynierskie obejmujące pomiary w celu sporządzenia cyfrowego modelu terenu i pobranie próbek gleby na potrzeby obliczeń wagi i ciśnienia, w celu zapewnienia stabilności na wiecznej zmarzlinie.

Rozwiązanie

Główny plan dla tego obiektu przewidywał liczne instalacje przetwórcze. Instytut obliczył główne strumienie procesów, wybrał wyposażenie, opracował plan inżynierski i kolejkę procesów, wykonał obliczenia wytrzymałości rurociągów i opracował schematy sieci inżynierskiej. Sporządzono model 3D obejmujący ponad 300 funkcjonalnych pozycji. Oprogramowanie firmy Bentley zautomatyzowało obliczenia w celu usprawnienia ich szybkości i dokładności umożliwiło równoczesne prace nad różnorodnymi danymi i stworzyło jedno źródło informacji bez błędów.

Rezultaty

Każda pozycja w modelu była skomplikowanym obiektem technologicznym obejmującym liczne branże pracujące jednocześnie. Wykorzystanie technologii do modelowania 3D firmy Bentley w trakcie fazy projektowania ułatwiło wymianę informacji, zmniejszyło liczbę błędów w dokumentacji projektu i zautomatyzowało pracochłonne procesy, takie jak wykrywanie kolizji i tworzenie specyfikacji i oszacowań. Oprogramowanie firmy Bentley pomogło skrócić czas projektowania o 1,5 raza, a koszty projektowania o 15–20 procent.

Oprogramowanie

PlantSpace, AutoPIPE, Bentley Descartes, Promis.e i inne programy firmy Bentley pomogły przy wyborze wyposażenia oraz przy obliczaniu wytrzymałości oraz przy analizach obciążenia statycznego i dynamicznego rurociągów. Bazy danych wyposażenia i rurociągów umożliwiły tworzenie projektów równolegle z budownictwem lądowym i projektowaniem budynków. System przepływu dokumentów projektowych oparty na portalu intranetowym połączonym z aplikacjami firmy Bentley zmniejszył ryzyko użycia nieprawidłowych informacji przez zespoły.
Outcome/Facts
  • Automatically generating drawings and specifications from the 3D model increased the profitability of the project.
  • The 3D model allowed Giprotyumenneftegaz to clearly visualize operations and track implementation according to schedule.
  • The use of an external portal, which was synchronized with the internal document management system, allowed teams to work more efficiently with materials received from subcontractors.
Quote:
  • “The main feature of the implementation of the new Bentley products in designing infrastructure objects for oil and gas fields is that they represent a complete solution for all of the design stages, as well as for the operation and maintenance of industrial facilities. The solutions are based on a single data model that provides interoperability of applications through a common pool of information.”

    I.A. Scherbinin Managing Director Giprotyumenneftegaz