• GHD, Inc.

    Zamknięcie wysypiska Ordot

    Ordot, Guam

Podsumowanie projektu

Projekt

Kiedy ustalono, ze 70-letnie wysypisko Ordot na wyspie Guam narusza postanowienia ustawy Clean Water Act z powodu przedostawania się zanieczyszczonego odcieku do rzeki Lonfit, firma GHD została zatrudniona do zrealizowania administracyjnego nakazu zamknięcia głównego składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych na wyspie. Ten projekt o wartości 42 milionów dolarów wymagał od firmy GHD współpracy z wykonawcami mieszczącymi się w 10 strefach czasowych w celu zakrycia wysypiska i stworzenia odpowiedniego systemu usuwania odpadów w wysoce wrażliwej lokalizacji, przy sztormowych warunkach pogodowych powodujących opóźnienia w budowie. Firma GHD potrzebowała oprogramowania do współpracy, aby usprawnić procesy prac i aktywnie zarządzać kosztami projektu, aby przeprowadzić zamknięcie zgodnie z harmonogramem i zapewnić zgodność z przepisami ochrony środowiska.

Rozwiązanie

Firma GHD użyła oprogramowania EADOC do przechowywania wszystkich danych związanych z wykonawcami i do zarządzania tymi danymi. Korzystając z systemu zarządzania budową firmy Bentley, firma GHD zmniejszyła liczbę niepotrzebnych wniosków o dokonanie zmian kierowanych przez wykonawcę i wynegocjowała kreatywne rozwiązanie zapewniające ulgę dla wykonawcy z uwagi na nietypowe okoliczności pogodowe, przy jednoczesnej realizacji projektu na czas i spełnieniu oczekiwań właściciela projektu. Oprogramowanie EADOC zapewniło oparty na chmurze interfejs ułatwiający współpracę w czasie rzeczywistym i przyspieszający udostępnianie informacji w obrębie bardzo rozproszonego geograficznie zespołu projektowego.

Rezultaty

Oprogramowanie firmy Bentley do opartego na współpracy zarządzania budową umożliwiło firmie GHD zaoszczędzenie ponad 340 000 dolarów na kosztach zmian. Firma GHD, opierając się na danych przechowywanych w programie EADOC, pomyślnie wynegocjowała przedłużenie terminu o 107 dni wspólnie ustalone przez wykonawcę i właściciela, które było spowodowane złymi warunkami pogodowymi, przy jednoczesnym dopilnowaniu realizacji zadań projektu, które skutkowało znaczną poprawą stanu środowiska. Wykorzystanie oprogramowania EADOC jako centralnej lokalizacji dla wszystkich dokumentów zoptymalizowało mobilność informacji, oszczędzając czas i zwiększając produktywność. Firma GHD oszacowała, że oprogramowanie EADOC skróciło czas potrzebny na przetwarzanie przedłożonych materiałów i próśb o informacje o około 800 godzin.

Oprogramowanie

Oprogramowanie EADOC zapewniło firmie GHD nieustanny dostęp do zarządzania ogromnymi ilościami danych projektowych, w tym dzienników stacji meteorologicznych znajdujących się na miejscu budowy, fotografii lotniczych wykonanych przez drony i dziennych raportów wykonawcy. Firma GHD była w stanie, w oparciu o skrupulatne rejestry opracowane i zachowane w EADOC, uczciwie ocenić liczne żądania wykonawcy uzasadniona złą pogodą oraz wykazać wykonawcy konieczność wdrożenia odpowiednich środków kontroli wód opadowych w celu ograniczenia powstającego odcieku i uzyskania zysku z projektu. System zarządzania budową oparty na chmurze usprawnił procesy prac projektowych oraz komunikację między międzynarodowym rozproszonym zespołem.

Oprogramowanie EADOC obecnie nosi nazwę ProjectWise Construction Management. Więcej informacji

OUTCOME/FACTS:
  • GHD used EADOC to cap Guam’s Ordot Dump and create a system that collects leachate and landfill gas for proper disposal in accordance with the Clean Water Act.
  • The cloud-based construction management system facilitated document control and accelerated accurate information sharing, optimizing decision making to save costs and keep the project on schedule despite imposing weather conditions.
  • Using EADOC, GHD proficiently managed and monitored environmental controls, work progress, costs, and time impact to deliver a project that allowed eight million gallons of polluted leachate to be transported within a 14-month time period from the Ordot Dump to a proper treatment plant.
QUOTE:
  • “EADOC provided us a broad collaborative solution for a complex project with multiple stakeholders spread across 10 time zones, and has won us over as our go-to construction management system.”

    Paul K. Baron Construction Manager/Principal GHD, Inc.