• Enipro Sp. z o.o.

    Instalacja do katalitycznego odazotowania oraz odpylania kotłów w elektrociepłowni PKN ORLEN SA

    Płock, Mazowieckie, Polska

Podsumowanie projektu

Projekt

Ten wart 100 milionów USD projekt, mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia atmosferycznego w Płocku, wymagał od spółki Enipro Sp. z o.o (Enipro) wykonania studium koncepcyjnego, utworzenia pakietów montażowych i zapewnienia szczegółowej dokumentacji inżynierskiej i powykonawczej dla instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania kotłów w elektrociepłowni PKN ORLEN. Aby sprostać tym wymaganiom przy przyspieszonym harmonogramie realizacji projektu i jednoczesnej optymalizacji kosztów, spółka Enipro musiała wdrożyć podejście oparte na zintegrowanym modelowaniu i analizie.

Rozwiązanie

Spółka Enipro wykorzystując oprogramowanie OpenPlant, AutoPIPE i ProSteel, stworzyła w oparciu o normy europejskie modele 3D instalacji rurociągowej, do których dostęp mieli przedstawiciele wszystkich branż na potrzeby szczegółowego projektowania i analiz. Zintegrowane oprogramowanie firmy Bentley, cechujące się efektywną wymianą danych zapewniło platformę do współpracy, która przyspieszyła udostępnianie informacji i umożliwiła zespołowi zredukowanie kosztów projektu oraz wygenerowanie dokumentacji projektowej przed wymaganym terminem.

Rezultaty

Dzięki wdrożeniu opartego na współpracy podejścia do modelowania 3D i analizy przy użyciu oprogramowania firmy Bentley, firma Enipro skróciła czas projektowania, zmniejszyła koszty projektu i skróciła czas realizacji o 20% oraz zminimalizowała ilość kolizji podczas budowy. Elastyczność i efektywność wymiany danych oprogramowania firmy Bentley pozwoliły rozszerzyć współpracę i podnieść jakość projektu, zoptymalizować produktywność i zmniejszyć liczbę koniecznych przeróbek. W kontekście ochrony środowiska ukończony projekt zredukuje emisję tlenków azotu i pyłu do atmosfery.

Oprogramowanie

Dzięki użyciu oprogramowania OpenPlant Modeler do stworzenia modeli 3D instalacji rurociągowych, zespół skrócił czas projektowania, zminimalizował liczbę kolizji i przyspieszył współpracę. Oprogramowanie AutoPIPE pozwoliło skrócić czas analizy obciążeń rurociągów, a oprogramowanie ProSteel umożliwiło integrację wielu branż i ułatwiło produkcję rysunków warsztatowych.  Spółka Enipro wykorzystała oprogramowanie OpenPlant Isometrics Manager do generowania rysunków izometrycznych, co skróciło czas opracowania dokumentacji technicznej o 20%.

Outcome/Facts
  • Enipro implemented Bentley’s integrated modeling and analysis tools to meet design and documentation deliverables for the installation of catalytic denitrification and dedusting gas from boilers at Poland’s largest industrial cogeneration plant.
  • Using OpenPlant Modeler and OpenPlant Isometrics Manager reduced project costs and delivery time for documentation by about 20 percent on this USD 100 billion project to reduce atmospheric pollution in the city of Plock.
  • Having a collaborative 3D model shortened design time, reduced project delivery time, and minimized the occurrence of clashes during construction.