• BBKS-Projekt Sp. z o.o.

    Drogi kołowania na lotnisku Rzeszów-Jasionka

    Rzeszów, Polska

Podsumowanie projektu

Projekt
Aby sprostać gwałtownemu wzrostowi ruchu pasażerskiego, Rzeszów Jesionka, lotnisko mieszczące się na wschodnim krańcu Polski, dokonywało dużych inwestycji infrastrukturalnych. Niedawno zarząd lotniska postanowił wybudować nowe drogi kołowania wraz z siecią komunikacyjną, oświetleniem nawigacyjnym oraz kanalizacją i systemem odwadniającym drogi. Zarząd lotniska zatrudnił biuro inżynierskie BBKS-Projekt do zaprojektowania nowych dróg kołowania i sieci infrastrukturalnej w taki sposób, aby łączyły się one i były skoordynowane z wszelkimi wcześniejszymi inwestycjami infrastrukturalnymi, niezależnie od ich fazy. Wszelkie prace związane z projektowaniem musiały być zakończone przed końcem zimy, aby generalny wykonawca mógł rozpocząć budowę majątku trwałego zanim utrudnią to ciężkie warunki pogodowe.

Rozwiązanie
Firma BBKS-Projekt użyła środowiska MicroStation do wymiany danych oraz jego zaawansowanych funkcji odniesień, aby opracować szczegółowy model 3D dróg kołowania do szybkiego opuszczania pasa startowego, włącznie ze skrzyżowaniami z równoległymi drogami kołowania i istniejącymi pasami startowymi. Te ukośne szerokie skrzyżowania wymagały specjalnych procesów prac i unikalnych technik modelowania obsługiwanych przez program Power InRoads firmy Bentley. Przy użyciu ujednoliconych procedur i biblioteki szablonów programu Power InRoads zespół mógł wprowadzać zmiany w projekcie bez niepotrzebnych przeróbek. Narzędzia geograficzne pozwoliły inżynierom z firmy BBKS-Projekt połączyć poprzednie projekty oparte na starym systemie współrzędnych geograficznych (GCS) w jednym spójnym dokumencie. 

Rezultaty
Tworząc szczegółowe modele 3D przy użyciu oprogramowania Bentley, firma BBKS-Projekt była w stanie dostarczyć wysokiej jakości projekty, które były zgodne z istniejącymi inwestycjami infrastrukturalnymi i które mogły wymieniać z nimi dane,przestrzegając przy tym napiętego harmonogramu i unikając konieczności przeróbek. Dzięki efektywności wymiany danych programu MicroStation projekt został skoordynowany ze wszystkimi poprzednimi inwestycjami na lotnisku – zarówno wybudowanymi, jak i projektowanymi – w tym z tymi zaprojektowanymi przy użyciu starych układów współrzędnych GCS.

Oprogramowanie
Program MicroStation był używany do uzyskania dostępu do publicznego serwera sieciowego z mapami i do uzyskiwania szczegółowych informacji dotyczących terenu, geologii i miejscowych warunków hydrologicznych. Na potrzeby projektowania 3D firma BBKS-Projekt wykorzystała oprogramowanie MicroStation i Power InRoads, które pozwoliło im na połączenie danych z tradycyjnych pomiarów i ze skanowania laserowego w ramach pierwszego kroku do stworzenia cyfrowego modelu terenu oraz na równoczesne rozważenie wielu alternatyw projektowych i na wybranie najlepszych opcji dla ostatecznego projektu. Narzędzie Print Organizer programu MicroStation pozwoliło im na szybkie wygenerowanie drukowanych kopii rysunków 2D dla zarządu lotniska i projektów cyfrowych preferowanych przez wykonawcę.
Outcome/Facts:
  • Using MicroStation’s Print Organizer, BBKS-Projekt was able to print out over 800 drawings in seconds.
  • BBKS-Projekt successfully completed the entire design on a compressed schedule and delivered a detailed, highly accurate 3D model that prevents unnecessary rework for the construction.