• Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen SF Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.

  Projekt portu lotniczego Ezhou Huahu

  Ezhou, Hubei, Chiny

Podsumowanie projektu

  • DIGITAL CITIES - Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.

Rozwój międzynarodowego centrum dystrybucyjnego

We wschodniej części Ezhou w prowincji Hubei powstaje obecnie nowe lotnisko Ezhou Huahu, zaprojektowane jako pierwszy profesjonalny towarowy port lotniczy w Azji, który docelowo ma pełnić funkcje ośrodka logistyki lotniczej oraz multimodalnego, międzynarodowego centrum dystrybucyjnego dla Chin. Projekt o wartości 30,8 miliarda CNY obejmuje obszar o wielkości 11,89 km2. Całkowita powierzchnia budowy wynosi 900 000 m2 i składa się z 15 pojedynczych jednostek, w tym terminala pasażerskiego i jednego z największych na świecie węzłów dystrybucyjnych. Przedsięwzięcie zaplanowane jako lotnicze centrum dystrybucyjne, dodatkowy port w ramach obsługi ruchu pasażerskiego, platforma publiczna i baza dystrybucyjna ma mieć przepustowość do obsługi 2,45 mln ton ładunków i 1,5 mln pasażerów rocznie do 2030 r. Organizacja Hubei International Logistics Airport Co. Ltd. odpowiada za ogólne zarządzanie budową i eksploatację portu lotniczego.

Złożoność i ogrom projektu wymagają cyfryzacji opartej na współpracy

Ten zakrojony na szeroką skalę projekt charakteryzował się wyzwaniami koordynacyjnymi, wymagającymi integracji licznych urządzeń, systemów i uczestników procesu, na co nałożyły się złożone warunki geologiczne i napięty harmonogram. Zakres prac obejmował lotnictwo cywilne, administrację miejską oraz budownictwo – ponad 50 firm i organizacji, a także ok. 600 pracowników w terenie – ogółem 29 różnych branż, których przedstawiciele musieli współpracować z sobą w różnych lokalizacjach. Celem właściciela było wdrożenie kompleksowej metodologii BIM oraz cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy. Jednak w obliczu braku istniejących norm BIM dla lotnictwa cywilnego i 25 milionów elementów modelu, w zespole zdano sobie sprawę, że do obsługi dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł i do inteligentnej eksploatacji w trakcie cyklu życia potrzeba platformy cyfrowej, która byłaby zdolna do udźwignięcia tego zadania.

 Platforma iTwin zapewnia zintegrowane rozwiązanie

Firma Hubei wybrała technologię BIM i iTwin firmy Bentley do opracowania modelu 3D lotniska i pierwszej w historii chińskiego przemysłu lotnictwa cywilnego platformy do zarządzania cyfrową budową w pełnym cyklu eksploatacji opartej na normach BIM. Zespół wykorzystał oprogramowanie OpenRoads do utworzenia szybkiego, profesjonalnego narzędzia do modelowania, które zawierało 11 kategorii i 40 podpozycji, a także aplikacje ProStructures i Navigator do koordynowania modelowania konstrukcyjnego z zespołem budowlanym znajdującym się w terenie. ProjectWise zapewniło kontrolowane, oparte na współpracy środowisko do zarządzania i usprawniania różnych wielobranżowych procesów pracy. Dzięki wykorzystaniu platformy iTwin firmy Bentley połączono 25 milionów elementów modelu pochodzących z różnych aplikacji w celu stworzenia opartego na chmurze cyfrowego bliźniaka zdolnego do zintegrowania dużych ilości komponentów inżynieryjnych i zbiorów danych.   

Cyfrowe bliźniaki zapewniają oszczędności i wprowadzają innowacje w przemyśle

Praca w otwartym połączonym środowisku danych (CDE) przy użyciu aplikacji BIM i oprogramowania ProjectWise firmy Bentley pomogła zespołowi międzynarodowego lotniska Ezhou Huahu usprawnić współpracę między branżami, skrócić czas tworzenia modelu o 90 dni oraz zaoszczędzić 12 milionów CNY. W porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy, wykorzystanie narzędzia Navigator do dostarczenia modelu i zaangażowania zespołu budowlanego w terenie w pracę z nim zwiększyło produktywność o 25%. Za pomocą opartej na chmurze platformy iTwin firmy Bentley o dużej wydajności w zakresie modelowania, stworzono cyfrowego bliźniaka obsługującego pochodzące z wielu źródeł modele 3D, atrybuty oraz dokumenty, w rezultacie eliminując około 6000 problemów i oszczędzając 300 milionów CNY. Oprócz rozwiązywania problemów technologicznych i koordynacyjnych cyfrowy bliźniak pomógł w opracowaniu innowacyjnych metod zarządzania cyfrowego i procesów pracy w celu wdrożenia metodologii BIM dla pełnego cyklu eksploatacji, mającej zastosowanie w chińskim przemyśle lotnictwa cywilnego.

Portfolio projektu: Bentley Raceway and Cable Management, MicroStation, OpenBridge Designer, OpenBuildings, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProStructures

Wynik/Fakty
 • Organizacja Hubei potrzebowała otwartego połączonego środowiska danych i cyfrowego bliźniaka do skoordynowania 50 jednostek BIM w trzech branżach i zintegrowania 25 milionów elementów modelu w celu realizacji projektu pierwszego międzynarodowego lotniczego centrum dystrybucyjnego w Azji.
 • Oprogramowanie ProjectWise przyśpieszyło komunikację i współpracę między uczestnikami projektu o 60 dni, co pozwoliło zaoszczędzić 12 milionów CNY.
 • Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka skróciło czas budowy o 200 dni i pozwoliło obniżyć koszty o 300 milionów CNY.
 • Po raz pierwszy w historii chińskiego przemysłu lotnictwa cywilnego zintegrowane rozwiązanie technologiczne pozwoliło firmie Hubei opracować innowacyjną platformę cyfrową umożliwiającą zastosowanie metodologii BIM w całym cyklu eksploatacji.
Cytat:
 • „Wyjątkowa przepustowość technologii przesyłania iTwin firmy Bentley skutecznie rozwiązała problem syntezy danych 25 milionów elementów na lotnisku Ezhou Huahu, zapewniając gwarancję posiadania zaufanych informacji na potrzeby późniejszego zarządzania budową, eksploatacją i konserwacją”.

  Zou Xianqiang Chief Engineer Hubei International Logistics Airport Co., Ltd.